Danh sách SV chưa hoàn thành học phí HK1 năm học 2018-2019

01/10/2018 18:18
Tags: học phí,

Kết thúc đợt thu học phí HK1 năm học 2018-2019 (theo thông báo), BP kế toán khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí như sau:

STT Mã SV Sinh viên Ngày sinh Lớp hành chính Tình trạng HP
1 14A10010036 Nguyễn Đình Diến '25/03/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
2 14A10010012 Đặng Văn Duy '02/01/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
3 14A10010141 Nguyễn Cát Ngọc '31/08/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
4 14A10010071 Bùi Ngọc Thắng '16/10/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
5 14A10010115 Vũ Quang Hiệp '01/04/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
6 14A10010138 Nguyễn Quang Hợp '09/06/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
7 14A10010114 Nguyễn Văn Khiên '19/08/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
8 14A10010070 Vũ Thị Mai '27/09/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
9 14A10010033 Lê Ngọc Tuyền '25/05/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
10 14A10010063 Vũ Văn Vinh '14/02/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
11 14A10010181 Bùi Xuân Chiến '21/08/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
12 14A10010216 Nguyễn Minh Hoàng '28/12/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
13 14A10010008 Lê Văn Nam '23/03/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
14 14A10010116 Hoàng Hồng Quân '08/12/1995 1410A03 Chưa hoàn thành
15 14A10010069 Trần Công Sơn '01/04/1995 1410A03 Chưa hoàn thành
16 14A10010004 Phạm Thị Phương Thảo '01/11/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
17 14A10010201 Trần Hoàng Thạch '06/12/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
18 14A10010018 Nguyễn Minh Chí '13/12/1996 1410A04 Chưa hoàn thành
19 14A1001022 Nguyễn Duy Cương '08/02/1995 1410A04 Chưa hoàn thành
20 14A10010035 Trần Thị Huyền '20/02/1996 1410A04 Chưa hoàn thành
21 14A10010206 Lỗ Hồng Quân '28/06/1996 1410A04 Chưa hoàn thành
22 14A10010155 Vũ Xuân Quân '03/02/1996 1410A04 Chưa hoàn thành
23 14A10010191 Đào Thiên Tài '06/09/1995 1410A04 Chưa hoàn thành
24 14A10010202 Trần Quang Tùng '09/11/1996 1410A04 Chưa hoàn thành
25 15A10010316 Nguyễn Tuấn Anh '21/03/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
26 15A10010334 Nguyễn Thị Thu Hà '27/03/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
27 15A10010174 Nguyễn Thị Minh Hảo '07/06/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
28 15A10010195 Vũ Đức Khánh '09/04/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
29 15A10010188 Nguyễn Trung Kiên '05/02/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
30 15A10010281 Nhân Nhật Linh '30/04/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
31 15A10010140 Nguyễn Thị Phương Nga '11/06/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
32 15A10010315 Đỗ Thị Tâm '01/02/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
33 15A10010133 Nguyễn Tiến Thành '04/10/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
34 15A10010060 Lê Hồng Nam '02/02/1997 1510A02 Chưa hoàn thành
35 15A10010233 Nhữ Thị Thu Thảo '08/04/1997 1510A02 Chưa hoàn thành
36 15A10010307 Đoàn Quang Chính '09/02/1997 1510A03 Chưa hoàn thành
37 15A10010250 Nguyễn Thành Hoàn '20/12/1996 1510A03 Chưa hoàn thành
38 15A10010318 Lại Thu Nguyệt '26/07/1997 1510A03 Chưa hoàn thành
39 15A10010203 Nguyễn Viết Tiến '02/08/1997 1510A03 Chưa hoàn thành
40 15A10010268 Trần Thị Xuyên '07/12/1997 1510A03 Chưa hoàn thành
41 15A10010068 Nguyễn Thị Lệ Anh '10/10/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
42 15A10010259 Bùi Tùng Dương '19/10/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
43 15A10010046 Phùng Đức Hoàng '29/11/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
44 15A10010216 Phạm Tuấn Hưng '07/03/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
45 15A10010275 Nguyễn Đình Khánh '13/12/1996 1510A04 Chưa hoàn thành
46 15A10010309 Tạ Duy Mạnh '10/04/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
47 15A10010116 Lương Thị Trà My '20/03/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
48 15A10010084 Nguyên Thị Thu Phương '26/11/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
49 15A10010324 Nguyễn Xuân Phương '12/11/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
50 15A10010295 Lê Quang Sơn '20/02/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
51 15A10010153 Ứng Hồng Sơn '08/11/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
52 15A10010159 Phan Văn Thảo '10/01/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
53 15A10010007 Bùi Hữu Thắng '27/12/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
54 15A10010312 Trịnh Thị Tuyến '22/11/1996 1510A04 Chưa hoàn thành
55 15A10010323 Đặng Thị Hạnh '26/11/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
56 15A10010110 Nguyễn Việt Hoàng '28/11/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
57 15A10010142 Mai Văn Nghĩa '29/09/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
58 15A10010269 Bùi Văn Thảo '28/04/1996 1510A05 Chưa hoàn thành
59 15A10010186 Phí Mạnh Thắng '22/11/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
60 15A10010210 Dư Tuấn Toàn '26/05/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
61 15A10010187 Phan Tường '14/12/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
62 15A10010266 Nguyễn Phương Vi '25/10/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
63 15A10010132 Nguyễn Văn Cảnh '05/08/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
64 15A10010199 Đặng Tiến Đạt '07/01/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
65 15A10010041 Lê Minh Đức '03/09/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
66 15A10010237 Nguyễn Khánh Linh '25/11/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
67 15A10010184 Phan Giang Nam '25/08/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
68 15A10010311 Nguyễn Quang Ninh '30/05/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
69 15A10010107 Dương Hùng Sơn '19/08/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
70 15A10010165 Đỗ Bảo Trung '16/11/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
71 15A10010308 Nguyễn Thành Trung '26/07/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
72 16A10010347 Vũ Việt Anh '18/03/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
73 16A10010239 Nguyễn Văn Huấn '05/11/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
74 16A10010338 Nguyễn Văn Huỳnh '18/06/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
75 16A10010127 Trần Thị Lụa '02/04/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
76 16A10010039 Vũ Hồng Sơn '27/08/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
77 16A10010006 Đặng Thanh Tùng '15/04/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
78 16A10010233 Đỗ Văn Tú '09/10/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
79 16A10010120 Nguyễn Đức Chiến '01/12/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
80 16A10010263 Đặng Thị Hay '01/11/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
81 16A10010335 Nguyễn Thị Hoa '28/07/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
82 16A10010361 Nguyễn Thị Hồng Huệ '11/03/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
83 16A10010038 Lê Hoàng Nam '27/09/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
84 16A10010132 Lê Minh Ngọc '16/08/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
85 16A10010367 Lê Tài Phúc '23/10/1995 1610A02 Chưa hoàn thành
86 16A10010071 Nguyễn Thừa Quân '01/08/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
87 16A10010200 Đoàn Tuấn '13/11/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
88 16A10010280 Vũ Đức Anh '03/07/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
89 16A10010172 Nguyễn Quốc Bảo '07/12/1995 1610A03 Chưa hoàn thành
90 16A10010051 Trần Minh Chiến '15/03/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
91 16A10010377 Phạm Hùng Cường '19/11/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
92 16A10010218 Nguyễn Tiến Đạt '06/08/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
93 16A10010307 Nông Đức Hiếu '15/05/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
94 16A10010287 Vũ Huy Hoàng '22/03/1997 1610A03 Chưa hoàn thành
95 16A10010142 Nguyễn Văn Khanh '15/08/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
96 16A10010086 Trình Đức Khanh '03/02/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
97 16A10010365 Đặng Thị Thanh '05/06/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
98 16A10010189 Trần Quốc Trung '23/09/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
99 16A10010168 Nguyễn Anh Tuấn '11/07/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
100 16A10010151 Cao Ngọc Anh '10/09/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
101 16A10010013 Nguyễn Minh Chiến '18/07/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
102 16A10010268 Vũ Thị Minh Hòa '24/06/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
103 16A10010314 Nguyễn Văn Trung Nguyên '15/06/1997 1610A04 Chưa hoàn thành
104 16A10010196 Phạm Sỹ Thắng '24/07/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
105 16A10010236 Nguyễn Thủy Tiên '14/09/1997 1610A04 Chưa hoàn thành
106 16A10010392 Đào Văn Tuyến '30/08/1996 1610A04 Chưa hoàn thành
107 16A10010177 Phạm Văn Việt '21/08/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
108 16A10010394 Trịnh Anh Duy '19/07/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
109 16A10010266 Nguyễn Hải Hiệu '12/09/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
110 16A10010324 Mai Gia Khánh '12/09/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
111 16A10010259 Nguyễn Khánh Linh '18/04/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
112 16A10010064 Phạm Đức Lâm Sơn '07/10/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
113 16A10010376 Cao Đức Tuấn '27/11/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
114 16A10010277 Nguyễn Chí Dũng '29/10/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
115 16A10010130 Đỗ Khắc Đức '26/12/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
116 16A10010250 Hồ Minh Hoàng '26/10/1997 1610A06 Chưa hoàn thành
117 16A10010295 Nguyễn Văn Huy '29/05/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
118 16A10010382 Vũ Thị Huyền '10/08/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
119 16A10010313 Phạm Trung Kiên '17/10/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
120 20158513 Phạm Ngọc Phúc '25/12/1997 1610A06 Chưa hoàn thành
121 16A10010011 Nguyễn Trần Tân Quang '23/07/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
122 17A10010093 Lê Tuấn Anh '24/08/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
123 17A10010111 Trần Lan Anh '03/08/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
124 17A10010046 Nguyễn Như Hải '15/05/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
125 17A10010261 Trương Văn Học '12/01/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
126 17A10010013 Nguyễn Thị Ngọc '19/05/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
127 17A10010243 Trần Khánh Duy '11/08/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
128 17A10010090 Đinh Minh Đức '13/04/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
129 17A10010231 Nguyễn Văn Hiến '28/03/1998 1710A02 Chưa hoàn thành
130 17A10010306 Nguyễn Lan Hương '19/10/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
131 17A10010119 Cao Đắc Khoa '04/04/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
132 17A10010020 Quách Hoàng Long '05/12/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
133 17A10010176 Trịnh Đức Minh '31/05/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
134 17A10010070 Phan Hoài Nam '06/06/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
135 17A10010131 Trần Quang Nam '21/02/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
136 17A10010348 Trịnh Lam Sơn '02/07/1996 1710A02 Chưa hoàn thành
137 17A10010084 Nguyễn Chí Tạo '05/07/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
138 17A10010308 Đỗ Duy Thái '23/03/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
139 17A10010183 Nguyễn Mạnh Tiến '03/09/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
140 17A10010042 Chu Thị Trang '02/05/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
141 17A10010053 Vũ Văn Việt '15/02/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
142 17A10010089 Hoàng Quốc Huy '14/04/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
143 17A10010036 Nguyễn Công Lâm '20/10/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
144 17A10010113 Nguyễn Hoàng Long '22/05/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
145 17A10010057 Phùng Văn Quang '07/08/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
146 17A10010280 Giáp Thành Đạt '13/02/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
147 17A10010322 Bùi Thị Hạnh '19/11/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
148 17A10010103 Lê Việt Hùng '25/10/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
149 17A10010178 Hoàng Minh Quân '21/02/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
150 17A10010255 Nguyễn Đức Thắng '15/09/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
151 17A10010069 Lều Xuân Bảo '09/08/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
152 17A10010188 Nguyễn Văn Hải '24/06/1998 1710A05 Chưa hoàn thành
153 17A10010317 Vũ Trọng Hạnh '08/09/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
154 17A10010125 Nguyễn Thanh Tùng '12/08/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
155 17A10010005 Đỗ Thành Chính '05/12/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
156 17A10010011 Nguyễn Hương Giang '07/04/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
157 17A10010102 Nguyễn Hữu Kiên '10/08/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
158 17A10010270 Nguyễn Thành Lộc '18/01/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
159 17A10010194 Dương Phương Nga '04/12/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
160 17A10010242 Nguyễn Thị Oanh '21/03/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
161 17A10010327 Phạm Thanh Thảo '13/07/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
162 13A10010005 Trần Quang Duy '10/08/1995 1310A01 Chưa hoàn thành
163 13A10010075 Kim Thị Hoài '24/10/1995 1310A01 Chưa hoàn thành
164 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài '03/01/1995 1310A01 Chưa hoàn thành
165 13A10010031 Nguyễn Tiến Hưng '16/09/1995 1310A01 Chưa hoàn thành
166 13A10010125 Trần Duy Anh '02/09/1995 1310A02 Chưa hoàn thành
167 13A10010085 Phạm Văn Sơn '01/04/1995 1310A02 Chưa hoàn thành
168 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái '07/02/1995 1310A02 Chưa hoàn thành
169 13A10010110 Nguyễn Tiến Trung '06/02/1995 1310A02 Chưa hoàn thành
170 13A10010100 Phùng Gia Tuấn '10/04/1995 1310A02 Chưa hoàn thành
171 13A10010149 Nguyễn Hải Anh '07/01/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
172 13A10010001 Lương Viết Chương '24/03/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
173 13A10010083 Trương Mỹ Dung '23/09/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
174 13A10010141 Hoàng Ngọc Hiếu '09/10/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
175 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu '02/12/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
176 13A10010139 Tạ Hải Hưng '16/05/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
177 13A10010022 Võ Việt Hưng '21/10/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
178 13A10010095 Nguyễn Văn Khải '04/11/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
179 13A10010178 Lưu Quỳnh Trang '28/05/1994 1310A03 Chưa hoàn thành
180 13A10010159 Trần Thùy Trang '03/10/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
181 13A10010133 Hoàng Xuân Vũ '27/12/1995 1310A03 Chưa hoàn thành

 Mọi trường hợp không theo đúng thời hạn thông báo thu học phí phải tuân thủ Quy trình xử lý nộp học phí muộn đã công bố tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1357&cid=12

(3119 lần xem)