Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 18-19

08/01/2019 16:29
Thông báo thu học phí
Tags:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số:       /CNTT/HCTC/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 08  tháng 1 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

 

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

  • Đối tượng:              Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ Chính quy, Vừa học vừa làm, Hệ Từ xa
  • Mức thu:                Theo Quyết định số 1971/QĐ-ĐHM
  • Thời gian thu:

STT

KHÓA

Trình tự thực hiện

Sinh viên

Ngân hàng

Bộ phận KT

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 1710A, 1810A01

    Trước 28/01/2019, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.

    Thu học phí trong tài khoản của SV từ ngày 28/01/2019 đến ngày 31/1/2019 (theo nghiệp vụ uỷ nhiệm thu). Chuyển DS cho Khoa trước ngày 18/2

    Gạch nợ học phí từ ngày19/02/2019 đến ngày 22/02/2019

2

Từ xa

Nộp trực tiếp: 8g30-10g00 ngày 20/02/2019,  
P17 – khu giảng đường khoa CNTT

3

0011B, 1210A

Nộp trực tiếp: 8g30-10g00 ngày 20/02/2019,  
P17 – khu giảng đường khoa CNTT

 

Lưu ý:

 

  1. Sinh viên cần in sao biên lai học phí đăng ký với VP Khoa (Tầng trệt) từ ngày 27-28/02/2019 (khi đến mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư)
  2. Mọi trường hợp không theo đúng thời hạn thông báo này phải tuân thủ Quy trình xử lý nộp học phí muộn đã công bố tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1357&cid=12

 

                                                                                    BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHOA CNTT

Nơi nhận: 

- CVHT, SV các lớp

- VPK

             - Ban LĐK (để báo cáo)

(4919 lần xem)