Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 1 - Học kỳ 1 năm học 2023-2024

29/11/2023 10:37
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2023-2024) Trường ĐH Mở HN thông báo về Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 1 - HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Tags:

Cách thức dự thi:  

 • Môn Tiếng Anh cơ bản sẽ thi 4 kỹ năng (Đọc, Viết, Nghe, Nói) theo cả 2 hình thức thi Trực tuyến và Trực tiếp, trong đó:
  • Kỹ năng Nói: thi trực tuyến theo danh sách và link phòng thi dưới đây
  • Kỹ năng Đọc + Viết + Nghethi trực tiếp tại các phòng học ở giảng đường của Khoa (96 Định Công) theo DS đã có trên hệ thống UniSoft  
 • Sv đọc kĩ danh sách để xác định đúng Mã phòng thi, Thời gian (ngày, giờ) thi và Link phòng thi trực tuyến và tên các phòng thi trực tiếp tương ứng của mình
 • SV thi trực tuyến cần đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản (hou) và mật khẩu của sinh viên, vào đúng đường liên kết phòng thi và chú ý cần vào sớm 10 phút trước mỗi ca thi
 • SV thi trực tiếp cần có mặt ở địa điểm thi trực tiếp trước thời gian thi 10' để tham gia thi tại các phòng thi trực tiếp tại khu Giảng đường 96 Định Công.

Lưu ý: 

 • Sinh viên chuẩn bị đầy đủ thẻ sinh viên, tài khoản LMS của Trường trước khi thi

 •  

   

  Sinh viên bị quên, mất mật khẩu tài khoản LMS: gọi cho các thầy/cô Hỗ trợ kỹ thuật 

Thông tin Thi trực tuyến Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 1 như dưới đây: 

1. Mã phòng thi, Thời gian thi, Link phòng thi, Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật ... cụ thể như sau:

STT Mã phòng thi (*) Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết thúc (*) Thời gian bắt đầu (*) Thời gian kết thúc (*) Link phòng thi Hỗ trợ kỹ thuật
10 THI1223.L1.TACB1.39 TACB1 - Phòng thi 39 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27036 Trần Triệu Hải 0985966866
11 THI1223.L1.TACB1.40 TACB1 - Phòng thi 40 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27037 Trần Triệu Hải 0985966866
12 THI1223.L1.TACB1.41 TACB1 - Phòng thi 41 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27038 Trần Triệu Hải 0985966866
13 THI1223.L1.TACB1.42 TACB1 - Phòng thi 42 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27039 Vũ Thị Việt Thanh 0915359395
14 THI1223.L1.TACB1.43 TACB1 - Phòng thi 43 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27040 Vũ Thị Việt Thanh 0915359395
15 THI1223.L1.TACB1.44 TACB1 - Phòng thi 44 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27041 Vũ Thị Việt Thanh 0915359395
16 THI1223.L1.TACB1.45 TACB1 - Phòng thi 45 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27042 Phạm Quang Huy 0399200888
17 THI1223.L1.TACB1.46 TACB1 - Phòng thi 46 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27043 Phạm Quang Huy 0399200888
18 THI1223.L1.TACB1.47 TACB1 - Phòng thi 47 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27044 Nguyễn Đình Tường 0383156297
19 THI1223.L1.TACB1.48 TACB1 - Phòng thi 48 30/11/2023 30/11/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27045 Nguyễn Đình Tường 0383156297
20 THI1223.L1.TACB1.49 TACB1 - Phòng thi 49 01/12/2023 01/12/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27051 Trần Triệu Hải 0985966866
21 THI1223.L1.TACB1.50 TACB1 - Phòng thi 50 01/12/2023 01/12/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27052 Trần Triệu Hải 0985966866
22 THI1223.L1.TACB1.51 TACB1 - Phòng thi 51 01/12/2023 01/12/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27053 Trần Triệu Hải 0985966866
23 THI1223.L1.TACB1.52 TACB1 - Phòng thi 52 01/12/2023 01/12/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27054 Vũ Thị Việt Thanh 0915359395
24 THI1223.L1.TACB1.53 TACB1 - Phòng thi 53 01/12/2023 01/12/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27055 Vũ Thị Việt Thanh 0915359395
25 THI1223.L1.TACB1.54 TACB1 - Phòng thi 54 01/12/2023 01/12/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27056 Vũ Thị Việt Thanh 0915359395
26 THI1223.L1.TACB1.55 TACB1 - Phòng thi 55 01/12/2023 01/12/2023 18h00 20h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=27057 Phạm Quang Huy 0399200888

 

2. Danh sách SV từng phòng thi trực tuyến Kỹ năng Nói môn TACB3:

TT theo khoa
TT theo phòng
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian bắt đầu (*)
Thời gian kết thúc (*)
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
1 1 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0004 Đặng Trường An 04/11/2005 2310A01
2 2 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0006 Bùi Thị Mai Anh 10/02/2005 2310A03
3 3 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0421 Cù Ngọc Anh 04/05/2005 2310A06
4 4 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0007 Đoàn Lê Đức Anh 12/02/2005 2310A04
5 5 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0008 Đoàn Phan Anh 29/07/2005 2310A05
6 6 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0009 Lý Đức Anh 24/10/2005 2310A06
7 7 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0010 Nguyễn Đình Anh 27/02/2005 2310A01
8 8 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0011 Nguyễn Đình Hoàng Anh 28/08/2005 2310A02
9 9 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0012 Nguyễn Đức Anh 21/08/2005 2310A03
10 10 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0014 Nguyễn Lê Đức Anh 07/04/2005 2310A04
11 11 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0015 Nguyễn Thái Anh 22/02/2005 2310A05
12 12 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0016 Nguyễn Thị Lan Anh 01/11/2005 2310A06
13 13 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0017 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/06/2005 2310A01
14 14 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0018 Nguyễn Tuấn Anh 05/06/2005 2310A02
15 15 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0020 Nguyễn Văn Anh 19/01/2005 2310A04
16 16 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0019 Nguyễn Văn Anh 11/01/2005 2310A03
17 17 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 22A1001D0023 Nguyễn Việt Anh 22/11/2004 2210A06
18 18 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0022 Phan Trần Việt Anh 10/04/2005 2310A06
19 19 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0021 Phạm Phương Anh 25/08/2005 2310A05
20 20 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0023 Trần Thế Anh 06/06/2005 2310A01
21 21 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0024 Từ Đức Anh 08/06/2005 2310A02
22 22 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0025 Vũ Quang Anh 21/06/2005 2310A03
23 23 TACB1- Phòng thi 39 THI1223.L1.TACB1.39 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0026 Vũ Trường Anh 13/10/2005 2310A04
24 1 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0028 Vũ Việt Anh 06/07/2005 2310A06
25 2 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0027 Vũ Việt Anh 15/04/2005 2310A05
26 3 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 22A1001D0001 Nguyễn Đức An 13/10/2003 2210A01
27 4 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0005 Nguyễn Tiến An 25/02/2005 2310A02
28 5 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0029 Hoàng Ngọc Ánh 07/09/2005 2310A01
29 6 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0030 Vũ Thị Ngọc Ánh 01/09/2005 2310A02
30 7 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0031 Khương Công Ba 03/11/2005 2310A03
31 8 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0033 Dương Văn Bảo 04/04/2005 2310A04
32 9 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0034 Phạm Gia Bảo 12/03/2005 2310A05
33 10 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0032 Nguyễn Huy Bằng 25/07/2005 2310A06
34 11 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0035 Bùi Thị Ngọc Bích 19/02/2005 2310A01
35 12 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0036 Bùi Huy Bình 18/10/2005 2310A02
36 13 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0037 Bùi Nguyên Bình 19/12/2005 2310A03
37 14 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0038 Chu Thị Thanh Bình 24/09/2005 2310A04
38 15 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0040 Đào Duy Bình 01/12/2005 2310A05
39 16 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0039 Đặng Thị Mỹ Bình 27/11/2004 2310A06
40 17 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0041 Nguyễn Thanh Bình 29/05/2005 2310A01
41 18 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0042 Trịnh Trọng Bình 22/03/2005 2310A02
42 19 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0043 Vũ Khánh Bình 09/09/2005 2310A03
43 20 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0045 Đỗ Trọng Cầu 26/07/2005 2310A04
44 21 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0048 Đào Minh Chiến 06/09/2005 2310A06
45 22 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0049 Nguyễn Quang Chiến 25/12/2005 2310A01
46 23 TACB1- Phòng thi 40 THI1223.L1.TACB1.40 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0050 Trần Trọng Chiến 12/11/2005 2310A02
47 1 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0047 Nguyễn Hạnh Chi 12/04/2005 2310A05
48 2 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0053 Nguyễn Đức Chung 14/10/2005 2310A05
49 3 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0054 Nguyễn Viết Chung 04/03/2005 2310A06
50 4 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0055 Lê Nhạc Chí Công 23/10/2005 2310A01
51 5 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0056 Mai Thành Công 29/05/2005 2310A02
52 6 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0057 Nguyễn Chí Công 14/04/2005 2310A03
53 7 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0058 Nguyễn Minh Cường 26/08/2005 2310A04
54 8 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0099 Bùi Minh Duy 10/11/2005 2310A03
55 9 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0100 Đỗ Quang Duy 17/12/2005 2310A04
56 10 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0110 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/06/2005 2310A01
57 11 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0111 Phạm Thị Quỳnh Duyên 05/12/2005 2310A02
58 12 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0101 Lê Khánh Duy 11/03/2005 2310A05
59 13 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0102 Nguyễn Anh Duy 19/06/2005 2310A06
60 14 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0103 Nguyễn Đăng Duy 07/09/2005 2310A01
61 15 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0104 Nguyễn Hoàng Quốc Duy 07/12/2005 2310A02
62 16 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0105 Nguyễn Ngọc Duy 17/10/2005 2310A03
63 17 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0107 Nguyễn Quang Duy 03/04/2005 2310A04
64 18 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0106 Nguyễn Quang Duy 17/04/2005 2310A05
65 19 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0108 Nguyễn Văn Duy 14/02/2005 2310A05
66 20 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0109 Trần Khánh Duy 11/04/2005 2310A06
67 21 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0082 Đặng Huy Quang Dũng 08/04/2005 2310A05
68 22 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0083 Mai Tuấn Dũng 11/11/2005 2310A06
69 23 TACB1- Phòng thi 41 THI1223.L1.TACB1.41 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0084 Nguyễn Anh Dũng 09/04/2005 2310A01
70 1 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0085 Nguyễn Hữu Dũng 22/04/2005 2310A02
71 2 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0086 Nguyễn Mạnh Dũng 23/03/2005 2310A03
72 3 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 22A1001D0078 Nguyễn Quang Dũng 11/06/2004 2210A01
73 4 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0088 Nguyễn Văn Dũng 10/02/2005 2310A04
74 5 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0087 Nguyễn Văn Dũng 14/02/2005 2310A04
75 6 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0089 Nguyễn Xuân Dũng 15/11/2005 2310A05
76 7 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0090 Phạm Mạnh Dũng 10/06/2005 2310A06
77 8 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0092 Trần Văn Dũng 14/12/2005 2310A02
78 9 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0094 Đỗ Thùy Dương 04/02/2005 2310A03
79 10 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0095 Đỗ Tùng Dương 21/09/2005 2310A04
80 11 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0097 Mã Xuân Dương 03/01/2005 2310A06
81 12 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0098 Trần Bình Dương 05/06/2005 2310A01
82 13 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0059 Hoàng Đình Khánh Đan 29/07/2005 2310A02
83 14 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0064 Kiều Đức Đạo 04/09/2005 2310A03
84 15 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0066 Dương Đình Đạt 11/07/2005 2310A04
85 16 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0065 Đinh Tiến Đạt 13/11/2005 2310A05
86 17 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0067 Hoàng Quốc Đạt 07/11/2005 2310A06
87 18 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0068 Mỵ Duy Đạt 19/10/2005 2310A01
88 19 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0069 Nguyễn Thành Đạt 22/03/2005 2310A02
89 20 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0070 Nguyễn Văn Thành Đạt 07/09/2005 2310A03
90 21 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0071 Phan Tiến Đạt 15/09/2005 2310A03
91 22 TACB1- Phòng thi 42 THI1223.L1.TACB1.42 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0072 Trần Tiến Đạt 12/09/2005 2310A04
92 1 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0060 Đặng Tiến Đăng 06/11/2005 2310A05
93 2 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0061 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 06/08/2005 2310A06
94 3 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0062 Trần Minh Đăng 23/05/2005 2310A01
95 4 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0063 Nguyễn Hải Đằng 14/09/2005 2310A02
96 5 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0073 Lê Thành Đông 14/11/2005 2310A03
97 6 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0093 Hoàng Quang Được 10/03/2005 2310A06
98 7 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0074 Cao Mạnh Đức 14/06/2005 2310A04
99 8 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0075 Đào Việt Đức 22/08/2005 2310A05
100 9 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0076 Lê Minh Đức 10/07/2005 2310A06
101 10 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0077 Linh Quang Đức 09/03/2005 2310A01
102 11 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0078 Nguyễn Anh Đức 31/10/2005 2310A02
103 12 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0079 Nguyễn Văn Đức 13/10/2005 2310A03
104 13 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0080 Phạm Trọng Đức 09/12/2005 2310A04
105 14 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0081 Vũ Minh Đức 28/07/2005 2310A05
106 15 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0112 Chu Hoàng Giang 02/04/2005 2310A01
107 16 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0113 Lê Hương Giang 11/11/2005 2310A02
108 17 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0114 Lê Trường Giang 13/03/2005 2310A03
109 18 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0116 Tạ Hoàng Hương Giang 13/07/2005 2310A04
110 19 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0118 Trần Thị Hương Giang 29/01/2005 2310A05
111 20 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0119 Vũ Thị Hương Giang 13/03/2005 2310A06
112 21 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0120 Bùi Nguyệt 08/04/2005 2310A01
113 22 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0121 Đinh Thị 05/02/2005 2310A02
114 23 TACB1- Phòng thi 43 THI1223.L1.TACB1.43 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0122 Nguyễn Thị Nguyệt 05/08/2005 2310A03
115 1 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0123 Vũ Lương 13/01/2005 2310A04
116 2 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0125 Lê Thế Hải 17/10/2005 2310A06
117 3 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0126 Ngô Quang Hải 19/02/2005 2310A01
118 4 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 22A1001D0104 Nguyễn Đức Hải 27/06/2004 2210A05
119 5 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0128 Nguyễn Ngọc Hải 09/04/2005 2310A03
120 6 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0129 Nguyễn Xuân Hải 11/03/2005 2310A04
121 7 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0130 Quản Văn Hải 02/01/2005 2310A05
122 8 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 22A1001D0106 Vũ Minh Hải 22/12/2004 2210A01
123 9 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0124 Nguyễn Thu Hạ 09/12/2005 2310A05
124 10 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0131 Trương Thị Hồng Hạnh 06/12/2005 2310A06
125 11 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0132 Phan Thành Hiến 11/09/2005 2310A03
126 12 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0137 Bùi Trung Hiếu 26/08/2005 2310A06
127 13 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0138 Đinh Ngọc Hiếu 27/05/2005 2310A01
128 14 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0139 Hoàng Minh Hiếu 02/09/2005 2310A02
129 15 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0140 Lê Đức Hiếu 10/09/2005 2310A03
130 16 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0141 Nguyễn Minh Hiếu 22/05/2005 2310A04
131 17 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0142 Nguyễn Trung Hiếu 24/10/2005 2310A05
132 18 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0144 Phan Quang Hiếu 27/01/2005 2310A06
133 19 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0145 Trần Minh Hiếu 16/04/2005 2310A01
134 20 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0146 Trần Quang Hiếu 14/01/2005 2310A02
135 21 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0147 Trương Ngọc Hiếu 12/02/2005 2310A03
136 22 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0133 Nguyễn Thị Hiền 29/01/2005 2310A01
137 23 TACB1- Phòng thi 44 THI1223.L1.TACB1.44 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0134 Vũ Thu Hiền 29/03/2005 2310A02
138 1 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0135 Lương Vũ Hiệp 03/09/2005 2310A04
139 2 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0136 Trương Văn Hiệp 24/02/2005 2310A05
140 3 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0150 Tô Xuân Hoài 23/09/2005 2310A05
141 4 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0151 Bùi Huy Hoàng 16/05/2005 2310A06
142 5 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0152 Đỗ Việt Hoàng 05/06/2005 2310A01
143 6 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0153 Lưu Quang Hoàng 12/01/2005 2310A02
144 7 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0154 Nguyễn Đăng Hoàng 21/05/2005 2310A03
145 8 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0155 Nguyễn Huy Hoàng 22/10/2005 2310A04
146 9 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0156 Trần Văn Hoàng 02/06/2005 2310A05
147 10 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0157 Vũ Phạm Việt Hoàng 14/02/2005 2310A06
148 11 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0149 Vũ Đức Hòa 22/02/2005 2310A04
149 12 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0158 Nguyễn Danh Học 18/06/2005 2310A01
150 13 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0159 Ngô Trí Huấn 14/06/2005 2310A02
151 14 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0160 Lê Thị Huế 28/02/2005 2310A03
152 15 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0161 Nguyễn Phương Huế 12/03/2005 2310A04
153 16 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0162 Phan Thị Hồng Huế 26/12/2005 2310A05
154 17 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0178 Bùi Văn Huy 15/02/2005 2310A05
155 18 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0190 Vũ Thành Huyên 14/07/2005 2310A05
156 19 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0191 Nguyễn Ngọc Huyền 12/12/2005 2310A06
157 20 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0192 Trần Thị Huyền 17/02/2005 2310A01
158 21 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0193 Triệu Thanh Huyền 24/05/2005 2310A02
159 22 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0179 Hà Quang Huy 17/06/2005 2310A06
160 23 TACB1- Phòng thi 45 THI1223.L1.TACB1.45 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0180 Lê Tài Quốc Huy 04/05/2005 2310A01
161 1 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0181 Ngô Quang Huy 12/10/2005 2310A02
162 2 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0182 Nguyễn Quang Huy 01/10/2005 2310A03
163 3 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0183 Nguyễn Tiến Huy 18/11/2005 2310A04
164 4 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0184 Nguyễn Văn Huy 18/08/2005 2310A05
165 5 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0185 Phạm Bá Huy 08/08/2005 2310A06
166 6 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0186 Phạm Quang Huy 23/02/2005 2310A01
167 7 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0187 Phạm Thành Huy 21/12/2005 2310A02
168 8 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0188 Vi Lương Ngọc Huy 20/03/2005 2310A03
169 9 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0189 Vũ Văn Huy 29/10/2005 2310A04
170 10 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0163 Ngô Mạnh Hùng 09/02/2005 2310A06
171 11 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0165 Nguyễn Mạnh Hùng 03/11/2005 2310A01
172 12 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0164 Nguyễn Mạnh Hùng 22/09/2005 2310A02
173 13 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0167 Phạm Tiến Hùng 09/08/2005 2310A03
174 14 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0168 Trương Việt Hùng 02/03/2005 2310A04
175 15 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0169 Đinh Văn Hưng 09/07/2005 2310A03
176 16 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0170 Hoàng Nghĩa Hưng 18/11/2005 2310A04
177 17 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0171 Nguyễn Quang Hưng 21/05/2005 2310A06
178 18 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0172 Nguyễn Quốc Hưng 22/10/2005 2310A05
179 19 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0173 Nguyễn Văn Hưng 20/03/2005 2310A06
180 20 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0175 Lê Thị Hương 27/05/2005 2310A01
181 21 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0176 Nguyễn Quỳnh Hương 11/09/2005 2310A02
182 22 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0177 Vũ Thị Hường 16/12/2005 2310A03
183 23 TACB1- Phòng thi 46 THI1223.L1.TACB1.46 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0196 Phạm Văn Khang 18/02/2005 2310A05
184 1 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0198 Dương Quốc Khánh 03/09/2005 2310A06
185 2 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0197 Đỗ Quốc Khánh 20/06/2005 2310A01
186 3 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0199 Lê Nam Khánh 19/11/2005 2310A02
187 4 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0200 Nguyễn Duy Khánh 31/08/2005 2310A03
188 5 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0201 Nguyễn Văn Khánh 22/06/2004 2310A01
189 6 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0194 Nguyễn Văn Khải 15/06/2005 2310A04
190 7 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0195 Phạm Văn Khải 08/04/2005 2310A01
191 8 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0202 Đỗ Minh Khiêm 20/08/2004 2310A04
192 9 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0203 Phạm Đăng Khoa 05/02/2005 2310A05
193 10 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0204 Đỗ Trung Kiên 07/10/2005 2310A06
194 11 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023 18h00 20h30 23A1001D0205 Lê Trung Kiên 03/11/2005 2310A01
195 12 TACB1- Phòng thi 47 THI1223.L1.TACB1.47 30/11/2023