Thông báo tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp với Fpt Software

23/02/2017 15:40
Thông báo tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp với Fpt Software Nhằm tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tăng khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên; trang bị những kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khoa CNTT,

Khoa CNTT thông báo tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp với FPT Software

Hội thảo hướng nghiệp với Fpt Software tại khoa CNTT

 1. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian: 14:00 thứ 3 ngày 28/02/2017.
  • Địa điểm: P52 - Khoa Công nghệ Thông tin, Viện Đại học Mở Hà Nội
 2. Thành phần tham dự:
  • Giáo viên: Phụ trách các bộ môn, CVHT 1310A, 1410A.
  • Sinh viên các lớp đang làm đồ án, chuyên đề tốt nghiệp.
  • Sinh viên các khóa 1310A, 1410A - mỗi lớp cử ít nhất 10 sinh viên
  • Sinh viên 1510A, 1610A - mỗi lớp cử ít nhất 5 sinh viên.
  • Và các sinh viên quan tâm khác (không hạn chế)
  Hoạt động này sẽ được ghi nhận minh chứng để tính điểm rèn luyện trong học kì 2 năm học 2016 -2017.
 3. Nội dung:
  Các diễn giả đến từ Fpt Software sẽ chia sẻ những vị trí công việc tại Fpt Software, về Chương trình kĩ sư cầu nốicác kĩ năng, kiến thức cần thiết để làm việc.
   
(66898 lần xem)