Sơ đồ tổ chức của Khoa Công nghệ Thông tin

27/10/2015 08:32
Tags: tổ chức,

PlanetsHội Đồng Khoa Ban chủ nhiệm khoa HĐ Tư vấn ngành Đoàn thanh niên hội sinh viên Tổ công đoàn Văn phòng khoa Bộ môn Cơ sở Công nghệ đa phương tiện Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin Mạng máy tính Các tổ nghiệp vụ Hành chính cơ sở vật chất Hành chính cơ sở vật chất Các tổ thiết bị công nghệ Hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên Thiết bị và quản trị hệ thống Các tổ chuyên môn Công nghệ và dịch vị trực tuyến Phát triển ứng dụng & chuyển giao công nghệ

 

Thái Thanh Tùng
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó chủ nhiệm phụ trách khoa

 

Lê Hữu Dũng
Thạc sĩ
Phó chủ nhiệm khoa

 

Lê Thị Thanh Thùy
Thạc sĩ
Phó trưởng phụ trách bộ môn

 

Trịnh Thị Xuân
Thạc sĩ
Phó trưởng bộ môn

 

Nguyễn Ngọc Bích
Cử nhân

 

Nguyễn Thúy Lan
Thạc sĩ

 

Nguyễn Thùy Linh
Thạc sĩ

 

Đinh Thị Việt Nga
Thạc sĩ

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thạc sĩ

 

Trần Duy Hùng
Thạc sĩ
Phó trưởng phụ trách bộ môn

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như
Thạc sĩ

 

Dương Chí Bằng
Thạc sĩ

 

Lê Hữu Dũng
Thạc sĩ
 

 

Nguyễn Thị Tâm
Thạc sĩ
Phó trưởng phụ trách bộ môn

 

Thái Thanh Tùng
Thạc sĩ, Giảng viên chính

 

Trương Công Đoàn
Thạc sĩ

 

Mai Thúy Hà
Thạc sĩ

 

Nguyễn Đức Tuấn
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn

 

Nguyễn Thành Huy
Thạc sĩ
Phó trưởng phụ trách bộ môn

 

Trần Tiến Dũng
Thạc sĩ

 

Nguyễn Đức Hiểu
Thạc sĩ

 

Nguyễn Ngọc Bích
Cử nhân

 

Đinh Thị Việt Nga
Thạc sĩ

 

Lê Thị Nhân
Cử nhân

 

Vương Hùng Tấn

 

Cao Mạnh Toàn
Kỹ sư

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thạc sĩ

(166038 lần xem)