Tin tức
Viện ĐH Mở HN vang tiếng trống trường khai giảng năm học mới
Sáng ngày 15/9, Viện ĐH Mở HN đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 và biểu dương thành tích sinh viên năm học 2014 - 2015.
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin (sửa đổi tháng 8 năm 2015)
Sau 4 năm vận hành đào tạo theo học chế tín chỉ với chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin, Viện ĐH Mở HN đã phê chuẩn sửa đổi chương trình đào tạo mới, áp dụng từ khoá học 2015-2019, ngành CNTT
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Công nghệ Thông tin bậc học Đại học
Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ – ĐHM – ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội.