Thông báo v/v Tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học khoa CNTT năm 2017

12/04/2017 21:01
Khoa CNTT thông báo tổ chức Hội nghị SV nghiên cứu khoa học năm 2017 với thông tin chi tiết như sau:
Tags: NCKH,

  1. Thời gian:13h – 13/4/2017
  2. Địa điểm:Phòng 52 – Cơ sở 2 – Khoa CNTT, 96 Định Công, Hà Nội
  3. Danh sách đề tài
STT

Tên đề tài

Tên sinh viên

Lớp

GVHD

1

Nghiên cứu framework codeigniter và bootstrap xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm tại bộ môn NS

Hoàng Duy Hưng

15A06

Ths. Trần Tiến Dũng

Đỗ Thị Minh Châm 15A01
2

Nghiên cứu và phát triển thiết bị quản lý điều hòa trong gia đình

Đình Văn Hiếu

14A01

TS. Nguyễn Đức Tuấn

3

Nghiên cứu và triển khai hệ thống hội thảo trực tuyến với BigBlueButton

Nguyễn Ngọc Mai Anh

13A1

Ths. Phạm Công Hòa

Phạm Thị Hiền Anh 13A1
4

Xây dựng ứng dụng quản lý điểm rèn luyện

Nguyễn Thị Hiếu

15A05

Ths. Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Ngọc Chinh 15A05
5

Tìm hiểu về một số kĩ thuật nhận dạng chữ số và xây dựng ứng dụng thử nghiệm

Nguyễn Mạnh Đức

13A1

Ths. Lê Hữu Dũng

6

Tìm hiểu và triển khai OpenStack dưới mô hình AllinOne

Hồ Sỹ Lĩnh

15A3

Ths. Mai Thúy Hà

Nguyễn Thùy Dương 15A3
Nguyễn Tính 15A3
(22587 lần xem)