Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" khoa CNTT năm 2017

17/04/2017 08:52
Thực hiện kế hoạch số 52/KH-ĐHM về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" năm 2017, khoa CNTT thông báo:

Kính mời tất cả các thầy cô trong Khoa tham dự buổi tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" năm 2017 được Khoa  tổ chức ngày 25/4/2017 

  1. Thời gian: 13:00 14h ngày 25/4/2017
  2. Địa điểm: P52 - CS2 - khoa CNTT 
  3. Thành phần:
    • Triệu tập tất cả sinh viên chưa tốt nghiệp 1310A (P52) và 1410A (P51) tham gia buổi sinh hoạt này. Sau đợt sinh hoạt, Sinh viên phải có bài thu hoạch (theo thông báo tại buổi sinh hoạt) để ghi nhận vào kết quả rèn luyện và để xét Tốt nghiệp hoặc xét làm Đồ án/Chuyên đề tốt nghiệp sau này.
    • Kính mời toàn thể CB, GV khoa CNTT tham dự
(47486 lần xem)