Thông báo v/v Tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo khoa với sinh viên (năm học 2016-2017)

17/04/2017 18:28
07:45 ngày 20/4/2017, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại cấp cơ sở năm học 2016-2017.

Khoa CNTT thông báo và triệu tập các thành phần sau tới tham dự buổi đối thoại vào 07:45 ngày 20/4/2017 tại P52 khoa CNTT:

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên của khoa
  2. Các SV có tên trong danh sách sau.
STT Họ và Tên Lớp
1 Nguyễn Đức Viết 12A6
2 Nguyễn Thị Tươi 12A6
3 Nguyễn Thị tuyết 12A6
4 Nguyễn Phương Linh 12A6
5 Nguyễn Văn Toàn 12A6
6 Tống Thị Khánh Hoài 13A1
7 Nguyễn Thu Hiền 13A1
8 Hoàng Xuân Hiếu 13A1
9 Nguyễn Tuấn Hiệp 13A1
10 Lương Quốc Toản 13A1
11 Nguyễn Đăng Sách  13A2
12 Nguyễn Mạnh Linh 13A2
13 Phạm Văn Sơn 13A2
14 Phạm Văn Lập 13A2
15 Hoàng Văn Quân 13A2
16 Đỗ Trung Hiền 13A3
17 Hoàng Xuân Vũ 13A3
18 Đỗ Tuấn Quỳnh 13A3
19 Bùi Đức Hiệp 13A3
20 Tạ Hải Hưng 13A3
21 Nguyễn Minh Hoàng 14A1
22 Nguyễn Anh Tuấn 14A1
23 Phạm Văn Hoàng 14A1
24 Nguyễn Duy Linh 14A1
25 Mai Quang Minh 14A1
26 Nguyễn Viết Toán 14A2
27 Bùi Đình Nghĩa 14A2
28 Vũ Mạnh Toàn 14A2
29 Nguyễn Thị Hảo 14A2
30 Lê Thu Hà 14A2
31 Nguyễn Minh Hoàng 14A3
32 Đào Huy Hoàng 14A3
33 Trần Ngọc Thạch 14A3
34 Phạm Viết Hải 14A3
35 Quang Anh 14A3
36 Nguyễn Văn Công 14A4
37 Vũ Thành Công 14A4
38 Nguyễn Duy Cương 14A4
39 Đinh Ngọc Dương 14A4
40 Lê Thị thuỳ Dương 14A4
41 Lương Thị Hương 15A1
42 Bùi Thị Khánh Huyền 15A1
43 Vũ Đức Khánh 15A1
44 Nguyễn Trung Kiên 15A1
45 Chu Thị Liên 15A1
46 Trần Mạnh Hùng 15A2
47 Tống Xuân Tùng 15A2
48 Nguyễn ánh Vân 15A2
49 Lê Thanh Tuấn 15A2
50 Vũ thị Như Trâm 15A2
51 Dương Phương Anh 15A3
52 Hoàng Văn Điều 15A3
53 Võ Ngọc Hải 15A3
54 Đặng Thị Huyền 15A3
55 Hoàng Thị Ngân 15A3
56 Nguyễn Hoàng Linh 15A4
57 Đinh Thị Dinh 15A4
58 Phạm Gia Huy 15A4
59 Đặng Thị phương Lan 15A4
60 Phạm Khánh Hà 15A4
61 Hoa Ngọc Hoàng Anh 15A5
62 Trương Quốc Bảo 15A5
63 Trần Hữu Khánh 15A5
64 Bùi Văn Thảo 15A5
65 Lê Trọng Hiếu 15A5
66 Trịnh Quang Anh 15A6
67 Nguyễn Văn Cảnh 15A6
68 la Thế Đưucs 15A6
69 Vũ Hải Dương 15A6
70 Đặng Tiến Đạt 15A6
71 Nguyễn Ngọc Đức 16A1
72 Lê Thanh Hà 16A1
73 Nguyễn Thị Thanh Hằng 16A1
74 Lưu Minh Hải 16A1
75 Đỗ thị Hậu 16A1
76 Giáp Thanh Hoàng 16A2
77 Phạm Minh  Đức 16A2
78 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16A2
79 Bùi Thuý Hà 16A2
80 Phạm Văn Đức 16A2
81 Trần Thị Lan Anh 16A3
82 Vũ Thế Vũ 16A3
83 Nguyễn Thị Nhường 16A3
84 Nông Đức Hiếu 16A3
85 Vũ Đức Anh 16A3
86 Hà Trí Kiên 16A4
87 Nguyễn Phương Thảo 16A4
88 Lại Thế Long 16A4
89 Nguyễn thuỷ Tiên 16A4
90 Nguyễn Thị Hảo 16A4
91 Đỗ Viết Tuấn Anh 16A5
92 Phạm Tuấn Anh 16A5
93 Hoàng Tuấn Anh 16A5
94 Phạm Trọng Bảo 16A5
95 Đặng Đình Chung 16A5
96 Phạm Thanh Tuấn 16A6
97 Hoàng trung 16A6
98 Vũ Văn Sự 16A6
99 Trần Thu Hương 16A6
100 Vũ Thị Thuý 16A6
(40333 lần xem)