FPT Software và GameLoft sẽ cung cấp những thông tin hướng nghiệp bổ ích tại buổi sinh hoạt Công dân - SInh viên khoa CNTT năm 2017

24/04/2017 20:09
Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm 2017 của Viện ĐH Mở HN.

13:00 Ngày 25/04/2017, khoa CNTT sẽ tổ chức buổi sinh hoạt gồm các nội dung Chính trị - Pháp luật và Hướng nghiệp.

Theo đó, ngoài mục tiêu nhằm Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng đúng quy chế, quy định về đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Viện Đại học Mở Hà Nội và của Khoa Công nghệ Thông tin; giúp sinh viên hiểu biết đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, sinh viên khoá 1310A và 1410A sẽ có dịp được các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp CNTT lớn là Fpt SoftwareGameLoft tư vấn hướng nghiệp.

Ban tổ chức bố trí SV khoá 1310A tập trung tại P52, khoá 1410A tập trung tại P51.
Nội dung phần 1 của buổi sinh hoạt sẽ được truyền hình trực tiếp giữa 2 phòng. Nội dung phần 2 - Hướng nghiệp sẽ diễn ra song song, các doanh nghiệp sẽ lần lượt giao lưu trực tiếp với SV tại 2 phòng P51 và P52.

(85245 lần xem)