Thông báo v/v Triển khai hoạt động kiến tập tại doanh nghiệp (đợt T6/2017)

05/06/2017 21:14
 • Thực hiện kế hoạch đưa sinh viên tới các doanh nghiệp CNTT để thực tập, kiến tập trong năm học 2016-2017.
 • Nhằm góp phần giúp sinh viên có những hiểu biết về các vị trí công việc tại doanh nghiệp, từ đó định hướng tốt hơn trong học tập và sự nghiệp.
 • Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT.
Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo triển khai hoạt động Kiến tập tại doanh nghiệp vào tháng 6/2017.
 1. Đối tượng: sinh viên khoa CNTT (bắt đầu từ khoá 1610A), mỗi SV có trách nhiệm tham gia hoạt động này ít nhất 1 lần trong 4 năm học.
 2. Tổ chức thực hiện:
  • Bộ môn Cơ sở cử 01 giảng viên giám sát/đoàn. Giáo viên được cử có chuyên môn thuộc Chuyên đề thực tập cơ sở;
  • Tổ công tác Hướng nghiệp cử 01 giảng viên kết nối doanh nghiệp/đoàn.
  • Thời gian:
   • Đợt 1: 7h30 13/6/2017 tập trung tại Khoa di chuyển (bằng ô tô) đến Fsoft - kiến tập tại FVille - Khu CNC Láng Hòa Lạc. Thông tin về doanh nghiệp có thể tham khảo tại http://fsoft.com.vn/
    Mỗi lớp 1610A cử 14 sv.
   • Đợt 2: 8h 15/6/2017 tập trung tại Khoa di chuyển (bằng ô tô) đến Gameloft - Tầng 3 - 4 Tòa Lilama 10 Tố Hữu. Thông tin về doanh nghiệp tham khảo http://www.gameloft.com/en/
    Mỗi lớp 1610A cử 07 sv.
 3. Yêu cầu:        
  • CVHT các lớp 1610A:
   • thông báo đến sinh viên,
   • điền thông tin đăng kí theo mẫu tại Form (hạn đăng kí: 14h ngày 06/06/2017)
  • Sinh viên tham gia phải viết báo cáo thu hoạch theo yêu cầu của Bộ môn cơ sở. Kết quả báo cáo được sử dụng làm minh chứng và bảo lưu vào nội dung trong các môn học chuyên đề thực tập phù hợp.
  • Trang phục: áo đồng phục của Viện ĐH Mở HN, quần dài, dép có quai hậu.
 4. Kinh phí: 70000/sv (kinh phí cho việc thuê xe di chuyển, nước uống) nộp vào thứ 4, 07/06/2017, tại P14 (gặp cô Tâm).
(48891 lần xem)