Thông báo v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên dành cho sinh viên hệ chính quy giữa và cuối khóa (lần 2)

25/07/2017 12:15
Căn cứ Kế hoạch số 89 /KH-ĐHM của Viện ĐH Mở HN v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên dành cho sinh viên hệ chính quy giữa và cuối khóa (lần 2), khoa CNTT thông báo:
 1. Đối tượng tham gia: Các sinh viên chưa hoàn thành thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" khoa CNTT năm 2017" (có danh sách kèm theo)
 2. Các SV có tên trong danh sách trên:
  1. Nộp kinh phí tham gia:
   • Thời gian: 13:00-16:00 các ngày 31/07, 01/08, 02/08
   • Địa điểm thu: Văn phòng khoa CS2 (P12), gặp thầy Hiểu
   • Mức thu: theo kế hoạch 89/KH-ĐHM
  2. Tham gia và nộp bài thu hoạch theo kế hoạch 89/KH-ĐHM

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" khoa CNTT năm 2017"

Lớp Mã số SV Họ và tên
1310A01 13A10010073 Nguyễn Hải  Anh
1310A01 13A10010189 Nguyễn Tuấn  Anh
1310A01 13A10010025 Ngô Văn  Chiến
1310A01 13A10010005 Trần Quang  Duy
1310A01 13A10010011 Tạ Đức  Giang
1310A01 13A10010067 Hoàng Xuân  Hiếu
1310A01 13A10010038 Nguyễn Trung  Hiếu
1310A01 13A10010058 Nguyễn Tuấn  Hiệp
1310A01 13A10010131 Đỗ Huy  Hoàng
1310A01 13A10010031 Nguyễn Tiến  Hưng
1310A01 13A10010116 Trần Hoàng  Hưng
1310A01 13A10010127 Nguyễn Hữu  Khánh
1310A01 13A10010171 Đỗ Thị  Loan
1310A01 13A10010144 Nguyễn Tiến Hồng  Minh
1310A01 13A10010120 Lê Quang  Nghĩa
1310A01 13A10010047 Trần Ngọc  Quang
1310A01 13A10010050 Đỗ Mạnh  Toàn
1310A01 13A10010087 Lâm Mạnh  Toàn
1310A01 13A10010184 Lương Quốc  Toản
1310A01 13A10010170 Nguyễn Văn  Trưởng
1310A01 13A10010117 Nguyễn Thanh  Tùng
1310A01 13A10010059 Phạm Thanh  Tùng
1310A02 13A10010081 Vũ Hòa  An
1310A02 13A10010053 Kiều Nam  Anh
1310A02 13A10010082 Nguyễn Văn  Dương
1310A02 13A10010126 Đào Minh  Hải
1310A02 13A10010106 Lê Huy  Hoàng
1310A02 13A10010163 Đào Bá  Hòa
1310A02 13A10010154 Ngô Thị  Huệ
1310A02 13A10010135 Vũ Viết  Hùng
1310A02 13A10010066 Nguyễn Đình  Minh
1310A02 13A10010151 Trần Ngọc  Nam
1310A02 13A10010119 Từ Văn  Quang
1310A02 13A10010034 Nguyễn Ngọc  Sơn
1310A03 13A10010181 Bùi Văn  Chung
1310A03 13A10010001 Lương Viết  Chương
1310A03 13A10010083 Trương Mỹ  Dung
1310A03 13A10010129 Nguyễn Mạnh  Duy
1310A03 13A10010150 Đỗ Trung  Hiếu
1310A03 13A10010080 Nguyễn Thông  Hiếu
1310A03 13A10010095 Nguyễn Văn  Khải
1310A03 13A10010118 Đỗ Tuấn  Quỳnh
1310A03 13A10010152 Lê Phương  Thảo
1310A03 13A10010122 Đỗ Thị  Thuý
1310A03 13A10010159 Trần Thùy  Trang
1310A03 13A10010074 Vũ Bảo  Trung
1310A03 13A10010172 Nguyễn Thanh  Tùng
1310A03 13A10010028 Thân Thanh  Tùng
1310A03 13A10010133 Hoàng Xuân 
1410A01 14A10010002 Đỗ Phương  Anh
1410A01 14A10010204 Nguyễn Duy  Bình
1410A01 14A10010030 Nguyễn Thành  Công
1410A01 14A10010157 Ngô Tiến  Đạt
1410A01 14A10010019 Hoàng Quang 
1410A01 14A10010132 Nguyễn Thị Thu 
1410A01 14A10010170 Hoàng Thị Minh  Ngọc
1410A01 14A10010153 Nguyễn Ngọc  Sơn
1410A01 14A10010207 Nguyễn Tuấn  Việt
1410A02 14A10010065 Trần Vũ Quang  Anh
1410A02 14A10010178 Phạm Xuân  Bách
1410A02 14A10010189 Đặng Văn  Duyệt
1410A02 14A10010225 Phạm Hải  Đăng
1410A02 14A10010080 Doãn Hoàng  Giang
1410A02 14A10010001 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh
1410A02 14A10010115 Vũ Quang  Hiệp
1410A02 14A10010096 Đặng Văn  Hoàn
1410A02 14A10010073 Phương Xuân  Hoàng
1410A02 14A10010138 Nguyễn Quang  Hợp
1410A02 14A10010196 Nguyễn Tuấn  Huy
1410A02 14A10010040 Lê Mạnh  Hùng
1410A02 14A12010206 Nguyễn Phú  Hưng
1410A02 14A10010081 Phạm Đức  Hữu
1410A02 14A10010114 Nguyễn Văn  Khiên
1410A02 14A10010209 Thái Hoàng  Linh
1410A02 14A10010113 Nguyễn Hải  Long
1410A02 14A10010029 Nguyễn Thị  Ly
1410A02 14A10010156 Phạm Hà  Mi
1410A02 14A10010102 Vũ Văn  Nam
1410A02 14A10010022 Lê Thị  Nga
1410A02 14A10010167 Vũ Hoàng  Phúc
1410A02 14A10010048 Chu Thị  Phương
1410A02 14A10010133 Đào Thị Thúy  Quỳnh
1410A02 14A10010203 Đào Duy  Sơn
1410A02 14A10010074 Vũ Đức  Thắng
1410A02 14A10010042 Nguyễn Thị Lệ  Thuỷ
1410A02 14A10010092 Vũ Mạnh  Toàn
1410A02 14A10010176 Nguyễn Thu  Vân
1410A03 14A10010010 Nguyễn Hùng  Cường
1410A03 14A10010085 Lê Trọng  Huấn
1410A03 14A10010020 Nguyễn Thị  Nhung
1410A03 14A10010194 Bùi Đình  Quý
1410A03 14A10010069 Trần Công  Sơn
1410A03 14A10010208 Nguyễn Thu  Trà
1410A03 14A10010032 Trần Văn  Trọng
1410A03 14A10010126 Vũ Xuân  Trường
1410A04 14A10010098 Vũ Thành  Công
1410A04 14A1001022 Nguyễn Duy  Cương
1410A04 14A10010198 Vũ Hồng  Đăng
1410A04 14A10010217 Ngô Ngọc  Hiếu
1410A04 14A10010028 Lê Thị Phương  Hoa
1410A04 14A10010210 Phạm Quang  Huy
1410A04 14A10010127 Trần Trọng  Khôi
1410A04 14A10010093 Trần Đức  Mạnh
1410A04 14A10010003 Nguyễn Tuấn  Minh
1410A04 14A10010155 Vũ Xuân  Quân
1410A04 14A10010111 Đinh Văn  Quyết
1410A04 14A10010075 Dương Xuân  Sáng
1410A04 14A10010220 Ngô Đức  Sơn
1410A04 14A10010191 Đào Thiên  Tài
1410A04 14A10010154 Trần Minh  Thắng
1410A04 14A10010046 Lê Tuấn  Thiện
1410A04 14A10010011 Trịnh Tiến  Toàn
1410A04 14A10010108 Bùi Đức  Trung
1410A04 14A10010192 Nguyễn Ngọc  Tuấn
1410A04 14A10010187 Nguyễn Văn  Tùng
1410A04 14A10010202 Trần Quang  Tùng
(31208 lần xem)