Thông báo số 1 của BTC hội thảo: “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học” năm 2017

25/07/2017 16:57
Nhằm tạo cơ hội chia sẻ, trao đổi chuyên môn giữa các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các học viên nghiên cứu sinh, học viên cao học, Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp với Khoa Sau Đại học tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học”.
Tags: NCKH,

THÔNG BÁO SỐ 1

1. Tên hội thảo: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học”

2. Thời gian:28/10/2017

3. Địa điểm:Viện Đại Học Mở Hà Nội, B101 – Nguyễn Hiền – TT Bách Khoa – Hai Bà Trưng – Hà Nội

4. Chủ đề chính của Hội thảo (nhưng không giới hạn)

 • Các hệ thống thông minh
 • An toàn thông tin
 • Mã nguồn mở
 • Điện toán đám mây
 • Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa
 • Xử lý ngôn ngữ
 • Các hệ thống nhúng
 • Công nghệ tri thức và tính toán mềm
 • Các hệ thống tích hợp
 • Công nghệ mạng và mạng không dây
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội
 • Thực tại ảo
 • Công nghệ phần mềm
 • Xử lý ảnh và kỹ thuật video
 • Các công nghệ tính toán hiện đại
 • Các hệ thống hỗ trợ quyết định
 • Tin sinh học
 • Cơ sở toán học của tin học
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội
 • Công nghệ đa phương tiện, mô phỏng
 • Công nghệ điện tử và truyền thông
 • ...

5. Đơn vị tổ chức: Khoa Công Nghệ Thông Tin và Khoa Sau Đại Học – Viện Đại Học Mở Hà Nội

6. Thành phần tham gia viết bài và báo cáo

 • Giảng viên cơ hữu khoa CNTT – Viện ĐH Mở Hà Nội
 • Thầy/cô thỉnh giảng tại khoa CNTT và khoa Sau ĐH – Viện ĐH Mở Hà Nội (theo thông báo mời)
 • Các nhà nghiên cứu và các học viên đang làm nghiên cứu sinh Ngành Công nghệ Thông tin (Theo thông báo mời)
 • Học viên Cao học Ngành Công nghệ Thông tin (theo thông báo)

7. Thành phần tham dự hội thảo

 • Các thầy/cô, cán bộ tại Khoa CNTT và Khoa Sau ĐH
 • Các thầy/cô thỉnh giảng tại khoa CNTT và khoa Sau ĐH – Viện ĐH Mở Hà Nội
 • Học viên cao học (các khóa) tại khoa Sau Đại học (theo triệu tập bắt buộc)
 • Sinh viên xuất sắc tại khoa CNTT (theo triệu tập bắt buộc)

8. Các mốc quan trọng

 • Thời gian đăng ký viết bài: 06/08/2017.
 • Thời gian nộp bài viết (định dạng Microsoft Word hoặc tương thích): Trước ngày 06/10/2017, ban tổ chức sẽ phản hồi về việc chỉnh sửa (nếu có) trước ngày 13/10/2017.
 • Thời gian nộp bản thuyết trình (định dạng Microsoft PowerPoint hoặc tương thích): trước ngày 20/10/2018.

- Email nhận bài: nguyenductuan@hou.edu.vnhoặc trinhxuan@hou.edu.vn

(34295 lần xem)