Chương trình tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên giữa và cuối khóa năm học 2016 – 2017 (lần thứ 2)

17/08/2017 16:15
Theo thông tin của Ban tổ chức, khoa CNTT thông báo Chương trình tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên giữa và cuối khóa năm học 2016 – 2017 (lần thứ 2) như sau

Thời gian:    Từ 7h00 đến 11h30, ngày 20/08/2017

Địa điểm:      Hội trường tầng 4 nhà A, số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (khác so với KH 89/KH-ĐHM)

Thành phần: Sinh viên đại học hệ chính quy giữa và cuối khóa (chưa tham gia học đợt 1)

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

7h00 – 7h30

Tập trung sinh viên, ổn định tổ chức

Ban tổ chức

7h30 – 7h45

Khai mạc chương trình

Ban tổ chức

7h45 – 9h00

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

TS. Vũ Thế Tùng

 Viện Chủ nghĩa Xã hội khoa học

9h00 – 10h00

 

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 1 của Đảng; Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo.

 

Th.S Lương Tuấn Long

Trưởng phòng CTCT&SV

10h00-10h15

Nghỉ giải lao

 

10h15 – 11h30

 

Định hướng chương trình khởi nghiệp cho sinh viên; Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả; Học tập nội dung các Bộ Luật (Lao động, Công chức, Viên chức...) để sinh viên vận dụng ngay sau khi TN.

 

Lê Thanh Lưu

Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm

 

 

BAN TỔ CHỨC

(45213 lần xem)