Các giảng viên khoa CNTT tiếp tục bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp Viện năm 2011

26/11/2011 21:42
Nằm trong nhóm các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011, đề tài “Ứng dụng CNTT trong việc thi và kiểm tra tại Viện Đại học Mở Hà Nội” đã được nhóm tác giả là các Giảng viên khoa CNTT bảo vệ thành công.
Tags: NCKH,

 

Hội đồng nghiệm thu gồm có: Chủ tịch hội đồng GS.TSKH Nguyễn Thanh Nghị. thư kí: Đặng Thị Thùy. Ủy viên: TS. Trương Tiến Tùng, TS. Nguyễn Mai Hương, Ths. Lê Trường Sơn. Nhóm nghiên cứu gồm có: Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đinh Tuấn Long. Thành viên:KS. Phạm Công Hòa, KS. Nguyễn Thành Huy, Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Như, 

   Tại buổi nghiệm thu, nhóm bảo vệ đề tài đã chỉ ra những hạn chế hình thức thi tự luận mà hiện nay nhiều môn học đang áp dụng. Việc tổ chức thi tại các địa phương cần đến việc giám sát, ra đề, trông thi,… với các cán bộ tham gia là cán bộ của Viện Đại học Mở Hà Nội. Sau khi tổ chức thi, phòng khảo thí sẽ tập hợp các túi bài, sau đó tiến hành rọc phách, chuyển cho bộ phận chấm bài, sau đó tập hợp điểm từ bộ phận chấm bài, kiểm tra và đưa lại các đơn vị liên quan. Đồng thời, nhóm tác giả cũng chỉ ra những nhược điểm của hình thức trên và đề xuất giải pháp là “Ứng dụng CNTT trong việc thi và kiểm tra tại Viện Đại học Mở Hà Nội”, với mục tiêu xây dựng một website cho phép tổ chức thi trực tuyến, hình thức thi trắc nghiệm.

Cũng theo báo cáo của nhóm tác giả, chương trình đã được thử nghiệm trong kì thi kiểm tra trình độ đầu vào của sinh viên khóa 2011 tại khoa CNTT và có phản hồi tốt.

Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, góp ý và đánh giá tốt tính ứng dụng của đề tài. Đây là một trong những hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thi cử của Viện ĐH Mở Hà Nội, gắn lý luận với thực tiễn hiện nay.

(5958 lần xem)