Thông báo lịch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên nhập học năm 2017

30/08/2018 16:00
Căn cứ Thông báo ngày 02/05/2018 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên Căn cứ tình hình hoạt động Khám sức cho sinh viên nhập học năm 2017 - Viện Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên nhập học năm 2017
Tags: BHYT, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên nhập học năm 2017:

Thời gian:Từ ngày 04/09/2018 đến 08/09/2018

        - Buổi sáng: 08h00 – 11h30

     - Buổi chiều: 13h30-17h00

Địa chỉ: Phòng khám đa khoa Việt Hàn – Số 9, Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khám sức khỏe là điều kiện để hoàn thiện hồ sơ sinh viên, yêu cầu các sinh viên nêu trên tham gia đầy đủ, đúng thời gian qui định.

Ghi chú: Sinh viên không ăn sáng để tiện cho việc xét nghiệm máu được chính xác.

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 NĂM 2017 - 2018

Số
HS
Mã sinh viên Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới
 tính
CMTND Ngành
1 17A10010062 '25017880 ĐỖ THỊ LAN ANH 24/11/1999 Nữ  036199005548  Công nghệ thông tin
2 17A10010015 '01030034 NGUYỄN HẢI ANH 17/12/1999 Nam  001099019802  Công nghệ thông tin
3 17A10010137 '25013983 NGUYỄN THỊ ÁNH 22/01/1999 Nữ  036199004269  Công nghệ thông tin
4 17A10010294 '01003759 NGUYỄN TRUNG ANH 07/10/1999 Nam  001099020675  Công nghệ thông tin
5 17A10010069 '22001552 LỀU XUÂN BẢO 09/08/1999 Nam  033099001125  Công nghệ thông tin
6 17A10010227 '28028103 VĂN ĐÌNH BÌNH 12/01/1999 Nam  175016704  Công nghệ thông tin
7 17A10010299 '26017930 NGUYỄN VĂN CHUNG 22/03/1999 Nam  152252763  Công nghệ thông tin
8 17A10010029 '22007885 CAO HỒNG CÔNG 12/02/1999 Nam  145864903  Công nghệ thông tin
9 17A10010307 '26002147 BÙI ĐỨC CƯỜNG 17/11/1999 Nam  034099003785  Công nghệ thông tin
10 17A10010221 '30007762 LÊ THẾ CƯỜNG 03/03/1999 Nam  184374011  Công nghệ thông tin
11 17A10010128 '18008625 PHẠM THỊ DUNG 19/04/1999 Nữ  122326837  Công nghệ thông tin
12 17A10010161 '25003889 TRẦN MINH DƯƠNG 02/06/1999 Nam  163403201  Công nghệ thông tin
13 17A10010200 '22001097 PHẠM TIẾN ĐẠT 05/10/1999 Nam  145879481  Công nghệ thông tin
14 17A10010342 '16005857 LÊ HUỲNH ĐỨC 04/01/1999 Nam  026099004821  Công nghệ thông tin
15 17A10010018 '17009975 LÊ HUỲNH ĐỨC 15/05/1999 Nam  022099000867  Công nghệ thông tin
16 17A10010305 '01039244 LÊ NGỌC ĐỨC 14/04/1999 Nam  001099003723  Công nghệ thông tin
17 17A10010001 '01005096 VŨ MINH ĐỨC 15/08/1999 Nam  001099000290  Công nghệ thông tin
18 17A10010319 '28016483 LÊ KIM HẢI 29/11/1999 Nam  038099007600  Công nghệ thông tin
19 17A10010286 '01025856 NGUYỄN BÁ HẢI 04/06/1998 Nam  013540737  Công nghệ thông tin
20 17A10010322 '26011428 BÙI THỊ HẠNH 19/11/1999 Nữ  034199003403  Công nghệ thông tin
21 17A10010321 '01032146 NGUYỄN VĂN HIỀN 12/10/1999 Nam  001099019033  Công nghệ thông tin
22 17A10010245 '21001318 ĐÀO XUÂN HIỆU 29/12/1999 Nam  142922158  Công nghệ thông tin
23 17A10010202 '01008177 NGUYỄN TRUNG HIẾU 25/01/1999 Nam  013617459  Công nghệ thông tin
24 17A10010077 '21009074 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/11/1999 Nam  030099001549  Công nghệ thông tin
25 17A10010186 '01000380 TRẦN GIA HIẾU 29/10/1997 Nam  001097015394  Công nghệ thông tin
26 17A10010310 '28018028 LẠI VĂN HOÀN 02/08/1999 Nam  038099003207  Công nghệ thông tin
27 17A10010248 '17003472 NGUYỄN NGỌC CÔNG HOAN 01/02/1999 Nam  022099001873  Công nghệ thông tin
28 17A10010064 '25012552 VŨ LÊ HOÀNG 14/10/1999 Nam  036099004595  Công nghệ thông tin
29 17A10010075 '01003350 NGUYỄN MẠNH HÙNG 11/01/1999 Nam  001099005102  Công nghệ thông tin
30 17A10010306 '07000189 NGUYỄN LAN HƯƠNG 19/10/1999 Nữ  033199001147  Công nghệ thông tin
31 17A10010127 '01052486 NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG 22/07/1999 Nữ  036199001537  Công nghệ thông tin
32 17A10010253 '01013434 LÊ NGỌC HUY 29/09/1999 Nam  013605265  Công nghệ thông tin
33 17A10010341 '01010159 NGUYỄN ĐỨC HUY 04/09/1999 Nam  013628933  Công nghệ thông tin
34 17A10010162 '26015318 NGÔ THỊ KHÁNH HUYỀN 03/04/1999 Nữ  152251470  Công nghệ thông tin
35 17A10010196 '28016550 NGUYỄN THỊ HUYỀN 25/09/1999 Nữ  038199009330  Công nghệ thông tin
36 17A10010326 '01013509 NGUYỄN NAM KHÁNH 21/04/1999 Nam  013690692  Công nghệ thông tin
37 17A10010213 '01010243 ĐỖ NHẬT LINH 05/02/1999 Nam  001099015854  Công nghệ thông tin
38 17A10010141 '01062298 PHẠM QUANG LINH 11/10/1999 Nam  017433754  Công nghệ thông tin
39 17A10010289 '01050740 NGUYỄN KHẮC LONG 28/05/1999 Nam  001099003138  Công nghệ thông tin
40 17A10010122 '03006338 NGUYỄN TIẾN LONG 25/05/1999 Nam  032012526  Công nghệ thông tin
41 17A10010096 '18013579 DOÃN THỊ MAI 13/07/1998 Nữ  122246255  Công nghệ thông tin
42 17A10010234 '01001465 PHẠM VĂN ĐỨC MẠNH 31/01/1999 Nam  001099002132  Công nghệ thông tin
43 17A10010313 '24006228 TRỊNH CAO UYÊN MINH 17/08/1998 Nam  035098000581  Công nghệ thông tin
44 17A10010311 '07000909 TRẦN THỊ DIỆU MY 17/06/1999 Nữ  045186310  Công nghệ thông tin
45 17A10010233 '01024076 HOÀNG NAM 17/06/1999 Nam  013628982  Công nghệ thông tin
46 17A10010031 '01026482 PHẠM XUÂN NAM 05/01/1999 Nam  013626857  Công nghệ thông tin
47 17A10010337 '01017048 NGUYỄN KHÁNH NHẬT 29/09/1999 Nam  013625411  Công nghệ thông tin
48 17A10010269 '18012801 HOÀNG HOÀI NINH 19/09/1999 Nam  122354700  Công nghệ thông tin
49 17A10010132 '01000766 HOÀNG XUÂN PHONG 05/06/1999 Nam  001099001718  Công nghệ thông tin
50 17A10010304 '01023081 MAI ĐỨC PHONG 15/08/1999 Nam  013604936  Công nghệ thông tin
51 17A10010318 '01001541 NGUYỄN THANH PHONG 11/01/1999 Nam  013681413  Công nghệ thông tin
52 17A10010158 '01008877 TRẦN MINH PHONG 06/05/1999 Nam  013616511  Công nghệ thông tin
53 17A10010071 '21004297 HÀ ĐẶNG PHƯƠNG 16/01/1999 Nam  030099003606  Công nghệ thông tin
54 17A10010164 '18006612 VŨ THỊ PHƯƠNG 12/02/1999 Nữ  122313892  Công nghệ thông tin
55 17A10010178 '01005574 HOÀNG MINH QUÂN 21/02/1999 Nam  001099006699  Công nghệ thông tin
56 17A10010169 '01018694 TRẦN ANH QUÂN 30/06/1999 Nam  001099000044  Công nghệ thông tin
57 17A10010114 '01020547 TRƯƠNG ĐĂNG QUANG 29/03/1999 Nam  013614665  Công nghệ thông tin
58 17A10010074 '21005997 BÙI HỮU QUÝ 09/10/1999 Nam  064099000018  Công nghệ thông tin
59 17A10010348 '2014 TRỊNH LAM SƠN  02/07/1996 Nam  013269805  Công nghệ thông tin
60 17A10010121 '01001857 NGUYỄN ĐỨC TÂM 31/05/1999 Nam  013622229  Công nghệ thông tin
61 17A10010264 '28013298 NGUYỄN THỊ TÂM 15/07/1999 Nữ  038199011391  Công nghệ thông tin
62 17A10010308 '24006589 ĐỖ DUY THÁI 23/03/1999 Nam  035099003019  Công nghệ thông tin
63 17A10010276 '03007485 NGUYỄN TOÀN THẮNG 22/06/1999 Nam  079099002461  Công nghệ thông tin
64 17A10010152 '01005662 TRẦN MẠNH THẮNG 20/05/1999 Nam  013613525  Công nghệ thông tin
65 17A10010091 '28019878 ĐỖ VIẾT THÀNH 22/11/1999 Nam  174917688  Công nghệ thông tin
66 17A10010250 '01005663 NGUYỄN ĐÌNH THI 08/05/1999 Nam  013675498  Công nghệ thông tin
67 17A10010345 '16007437 TRẦN THỊ KIM THOA 01/02/1999 Nữ  026199004168  Công nghệ thông tin
68 17A10010040 '01028037 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 06/01/1999 Nữ  013697536  Công nghệ thông tin
69 17A10010209 '03017458 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 01/01/1999 Nữ  031199002344  Công nghệ thông tin
70 17A10010088 '13002305 LẠC HỒNG TUẤN 21/04/1999 Nam  061090500  Công nghệ thông tin
71 17A10010060 '01003618 NGUYỄN TIẾN TÙNG 12/07/1999 Nam  013624950  Công nghệ thông tin
72 17A10010025 '28010551 TRƯƠNG TỐ UYÊN 22/04/1999 Nữ  174847989  Công nghệ thông tin
73 17A10010177 '21005408 VŨ THỊ UYÊN 01/04/1999 Nữ  030199000163  Công nghệ thông tin
(26851 lần xem)