Tuyển thành viên đội tuyển An toàn bảo mật thông tin 2018

17/09/2018 14:34
Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo: Tuyển thành viên đội tuyển An toàn bảo mật thông tin tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2018.
Tags: ATTT,
 • Căn cứ công văn số 01/TM_BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 về việc triển khai Cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2018
 • Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao của Ban Chủ nhiệm Khoa

 

Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo: Tuyển thành viên đội tuyển An toàn bảo mật thông tin tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2017.

Nhằm tạo ra một sân chơi cho sinh viên về An toàn thông tin, cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA).

Đến với cuộc thi, sinh viên có cơ hội gặp gỡ với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực An toàn thông tin cũng như tiếp thu thêm các kiến thức mới. Từ đó, nhiều cơ hội việc làm cũng được tạo ra khi mà ở lĩnh vực này, chưa có nhiều nhân lực có kỹ năng, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo mật các giao dịch trực tuyến.Cuộc thi được tổ chức theo dạng cướp cờ (Capture the Flag – CTF).

 1. Đối tượng:
 2. Sinh viên đã hoàn thành môn học Cơ sở lập trình và Mạng máy tính - Khoa Công Nghệ Thông Tin.
 3. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia đội tuyển:

Khi tham gia đội tuyển các thành viên sẽ được tập huấn về các kiến thức cơ bản và chuyên sâu như:

 • Các khái niệm, chính sách về an ninh và bảo mật dữ liệu.
 • Các giao thức mạng cơ bản và các kẽ hở có thể bị khai thác.
 • Tấn công và các kỹ thuật, cách phòng chống tấn công.
 • Các công cụ để thực hiện truy vết số.
 • Và các kiến thức khác trong nghiên cứu bảo mật và an toàn thông tin

Sinh viên đăng ký được tổ chức vào lớp học và học tập theo lịch.

 1. Thời hạn và cách thức đăng ký
 2. Đăng ký: sinh viên nhập thông tin đăng ký vào Form 
 3. Thời hạn đăng ký: trước ngày 24/09/2018

Cuộc thi là cơ hội để sinh viên tiếp cận với các kiến thức bảo mật được cập nhật trên thế giới đồng thời cũng là nơi để kiểm nghiệm các kiến thức của sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường học. Vì vậy đây là một cơ hội tốt để sinh viên Khoa CNTT có thể tìm hiểu và tham dự.

Bộ môn trân trọng kính mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự.

(32111 lần xem)