Thông báo v/v tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm nhất nhập học 2018

18/09/2018 14:16
Tags: BHYT,

Căn cứ công văn số 24/TB-ĐHM ngày 11 tháng 09 năm 2018 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên về việc thu BHYT bổ sung với đối tượng sinh viên năm nhất nhập học năm 2018:

Khoa CNTT thông báo lịch thu bổ sung BHYT đối với sinh viên năm nhất nhập học năm 2018 như sau:

1. Đối tượng thu: Sinh viên năm nhất nhập học năm 2018  chưa mua BHYT hoặc thẻ cũ BHYT đã hết hạn (danh sách kèm theo)

2. Mức thu: 656.775 Vnđ

3. Thời gian thu: Chiều Ngày 20/09/2018 (Từ 13h30 - 17h30)

4. Địa điểm thu: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin - Nhà B101 Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội ( gặp Cô Nguyệt)

DANH SÁCH SINH VIÊN CẦN BỔ SUNG THẺ BHYT - THU BHYT

STT Mã sinh viên Họ tên Lớp  Ngày sinh Ghi chú
1 18A10010161 Bùi Văn Lợi 1810A01 20/12/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
2 18A10010087 Nguyễn Thị Thùy Ninh 1810A01 16/06/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
3 18A10010368 Nguyễn Thị Bích Thảo 1810A01 01/09/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
4 18A10010340 Đỗ Văn Thìn 1810A01 21/03/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
5 18A10010309 Hoàng Thanh Thúy 1810A02 25/02/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
6 18A10010275 Vũ Công Trường 1810A02 26/03/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
7 18A10010174 Đỗ Thị Hà 1810A03 05/02/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
8 18A10010138 Nguyễn Thị Hiền 1810A03 09/11/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
9 18A10010050 Sùng Văn Thành 1810A03 11/02/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
10 18A10010344 Hoàng Thanh Thúy 1810A03 15/10/1999 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
11 18A10010034 Khổng Trung Kiên 1810A04 22/03/2000 BHYT đã hết hạn SD, phải thu BS
12 18A10010217 Vũ Đức Anh 1810A04 06/10/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
13 18A10010124 Lê Văn Hiếu 1810A04 20/11/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
14 18A10010085 Đào Xuân Lộc 1810A04 16/05/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
15 18A10010056 Nguyễn Đức Sơn 1810A04 19/12/1998 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
16 18A10010194 Đào Công Tuấn 1810A04 20/10/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
17 18A10010002 Bùi Minh Đắc 1810A05 14/01/2000 BHYT đã hết hạn SD, phải thu BS
18 18A10010179 Lê Minh Quang 1810A05 26/06/2000 BHYT đã hết hạn SD, phải thu BS
19 18A10010192 Ngô Minh Hiếu 1810A05 01/01/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
20 18A10010013 Lương Quốc Huy 1810A05 28/09/1998 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
21 18A10010177 Nguyễn Anh Tùng 1810A05 28/01/2000 SV cần BS thẻ hoặc đóng phí
(25869 lần xem)