Thông báo v/v tổ chức Hội thảo hướng nghiệp: "Cách tiếp cận nhà tuyển dụng Nhật Bản"

02/10/2018 11:59
Thông báo v/v tổ chức Hội thảo hướng nghiệp: "Cách tiếp cận nhà tuyển dụng Nhật Bản" Để góp phần nâng cao hiệu quả Giáo dục - Đào tạo của nhà trường; đồng thời, sinh viên cũng có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia, các nhà tuyển dụng đến từ các doanh nghiệp nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các cơ hội việc làm, Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo tổ chức Hội thảo "Cách tiếp cận nhà tuyển dụng Nhật Bản"

Thời gian: 14h00 ngày 19 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: P52 - CS2 Khoa CNTT - Viện ĐH Mở Hà Nội - 96 Định Công - Hà Nội.

Nội dung:

·      Hướng dẫn cách viết CV, phỏng vấn doanh nghiệp Nhật Bản.

·      Định hướng tuyển dụng các vị trí ngành CNTT của doanh nghiệp Nhật Bản.

Đối tượng:

·      Tất cả các sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp (bắt buộc);

·      Sinh viên do các CVHT các khoá 1410A, 1510A, 1610A cử

·      Các sinh viên khác có nguyện vọng tham gia (không hạn chế);

·      CVHT các khoá 1410A, 1510A, 1610A

Yêu cầu:

-     CVHT các lớp thông báo tới các sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp;

-     CVHT các khoá 1410A, 1510A, 1610A thông báo, cử mỗi lớp tối thiểu 5 sinh viên tham gia

Hạn 10g, thứ 5, 18/10/2018.

(21683 lần xem)