Thông báo Triệu tập sinh viên và cố vấn học tập tham dự Hội thảo định hướng chuyên môn chuẩn bị cho HK2 năm học 2018-2019

17/12/2018 16:36

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, Khoa CNTT tổ chức Hội thảo định hướng chuyên môn cho SV chuẩn bị làm tốt nghiệp và SV chuẩn bị vào chuyên ngành.

Thời gian: 12:45 ngày 20/12/2018 (có điểm danh sinh viên) 

Địa điểm: P51, P52 - CS2 - khoa CNTT

Đối tượng:

 1. Được triệu tập (có danh sách kèm theo):
  1. Sinh viên chưa làm bất kì học phần tốt nghiệp nào
   và 
   đủ điều kiện làm tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện đăng ký vào chuyên ngành
  2. Cố vấn học tập của các lớp có SV thuộc danh sách trên
 2. Và các sinh viên khác có quan tâm (không thuộc danh sách trên)

Lưu ý: Các SV bị triệu tập (bắt buộc) nếu vắng mặt sẽ bị trừ vào điểm các môn tốt nghiệp tương ứng đồng thời trừ điểm rèn luyện tương ứng.

Danh sách sinh viên được triệu tập: (cập nhật 23:00 19/12/2018)

TT Mới Lớp Mã SV Họ và Tên
1 * 1210A01 12A10010016 Trần Văn Tùng
2 * 1210A03 12A10010059 Lê Quang Long
3 * 1210A05 12A10010296 Nguyễn Thị Trang
4   1210A06 12A10010343 Phạm Minh Đoàn
5   1310A02 13A10010021 Nguyễn Thị Hoa
6   1310A02 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái
7 * 1310A03 13A10010122 Đỗ Thị Thuý
8   1410A01 14A10010089 Nguyễn Thành Chung
9   1410A01 14A10010058 Ngô Đức Hiếu
10   1410A01 14A10010083 Vũ Thế Hiếu
11   1410A01 14A10010109 Nguyễn Minh Hoàng
12   1410A01 14A10010175 Nguyễn Duy Linh
13   1410A01 14A10010106 Nguyễn Ngọc Thảo
14 * 1410A01 14A10010143 Vũ Duy Anh
15 * 1410A01 14A10010141 Nguyễn Cát Ngọc
16   1410A02 14A10010034 Lương Xuân Hữu
17   1410A02 14A10010038 Hoàng Thị Lan
18   1410A02 14A10010209 Thái Hoàng Linh
19   1410A02 14A10010113 Nguyễn Hải Long
20   1410A02 14A10010022 Lê Thị Nga
21   1410A02 14A10010172 Nguyễn Viết Toán
22   1410A02 14A10010185 Phạm Quang Trung
23   1410A02 14A10010033 Lê Ngọc Tuyền
24   1410A02 14A10010112 Nguyễn Sơn Tùng
25 * 1410A02 14A10010080 Doãn Hoàng Giang
26   1410A03 14A10010050 Lê Thùy Dung
27   1410A03 14A10010025 Đặng Thị Khánh Hoà
28   1410A03 14A10010015 Trần Thị Nga
29   1410A03 14A10010116 Hoàng Hồng Quân
30   1410A03 14A10010047 Chu Việt Quỳnh
31   1410A03 14A10010194 Bùi Đình Quý
32   1410A03 14A10010183 Trần Thị Thu
33 * 1410A03 14A10010067 Phạm Văn Long
34   1410A04 14A10010213 Nguyễn Tuấn Anh
35   1410A04 14A10010017 Đinh Ngọc Dương
36   1410A04 14A10010188 Nguyễn Phúc Đạt
37   1410A04 14A10010158 Nguyễn Đức Hiền
38   1410A04 14A10010171 Nguyễn Thanh Hương
39   1410A04 14A10010051 Đào Thị Lệ
40   1410A04 14A10010082 Đặng Ngọc Long
41   1410A04 14A10010037 Trần Xuân Trường
42   1410A04 14A10010202 Trần Quang Tùng
43   1510A01 15A10010001 Nguyễn Thị Phương Anh
44   1510A01 15A10010300 Nguyễn Tuấn Anh
45   1510A01 15A10010128 Đỗ Thị Minh Châm
46   1510A01 15A10010293 Trần Như Đông
47   1510A01 15A10010162 Bùi Thị Khánh Huyền
48   1510A01 15A10010067 Đỗ Thị Thu Trang
49   1510A01 15A10010188 Nguyễn Trung Kiên
50   1510A02 15A10010118 Bùi Tiến Anh
51   1510A02 15A10010056 Nguyễn Thị Thùy Dương
52   1510A02 15A10010044 Bùi Thị Ngọc
53   1510A02 15A10010177 Lưu Thảo Nguyên
54   1510A02 15A10010138 Hoàng Thị Oanh
55   1510A02 15A10010254 Lê Thanh Tuấn
56 * 1510A02 15A10010101 Trần Văn Cường
57 * 1510A02 15A10010083 Nguyễn Bá Linh
58 * 1510A02 15A10010031 Nguyễn Bá Thái
59   1510A03 15A10010071 Dương Phương Anh
60   1510A03 15A10010197 Lã Thái Dương
61   1510A03 15A10010175 Phạm Hải Đăng
62   1510A03 15A10010036 Nguyễn Quốc
63   1510A03 15A10010222 Vũ Mạnh Hùng
64   1510A03 15A10010127 Nguyễn Ngọc Linh
65   1510A03 15A10010113 Nguyễn Gia Minh Quang
66   1510A03 15A10010049 Nguyễn Thanh Tùng
67   1510A04 15A10010302 Nguyễn Mạnh Cường
68   1510A04 15A10010234 Phạm Khánh
69   1510A04 15A10010106 Nguyễn Phú Hải
70   1510A04 15A10010075 Nguyễn Trung Hiếu
71   1510A04 15A10010054 La Thị Hoan
72   1510A04 15A10010080 Dương Đắc Khanh
73   1510A04 15A10010317 Hồ Sỹ Lĩnh
74   1510A04 15A10010091 Nguyễn Thị Ngân
75   1510A04 15A10010192 Nguyễn Văn Tính
76   1510A05 15A10010239 Vương Thị Thu Dung
77   1510A05 15A10010220 Trần Thị Thuý Hằng
78   1510A05 15A10010244 Nguyễn Thị Hiếu
79   1510A05 15A10010126 Bùi Thuỳ Linh
80   1510A05 15A10010206 Nguyễn Duy Phương
81   1510A05 15A10010277 Trần Duy Phương
82   1510A05 15A10010232 Khổng Văn Sứng
83 * 1510A05 15A10010208 Nguyễn Tuấn Anh
84 * 1510A05 15A10010246 Nguyễn Ngọc Chinh
85 * 1510A05 15A10010297 Đỗ Văn Hiếu
86 * 1510A05 15A10010125 Nguyễn Như Hiển
87 * 1510A05 15A10010096 Lê Thanh Hương
88   1510A06 15A10010070 Đoàn Hoàng Anh
89   1510A06 15A10010184 Phan Giang Nam
90 * 1510A06 15A10010121 Phạm Tiến Hùng
91 * 1510A06 15A10010252 Nguyễn Ngọc Long
92   1610A01 16A10010246 Đỗ Thị Tuyên
93   1610A02 16A10010245 Vũ Viết Hưng
94   1610A02 16A10010009 Bùi Văn Sao
95   1610A03 16A10010102 Bùi Công Quang
96   1610A05 16A10010058 Vũ Thị Bích Phương
(25654 lần xem)