Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2018-2019 (cập nhật 21/01/2019)

21/12/2018 08:01
Tags: kế hoạch,

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú Tuần/kỳ
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt chính trị, công dân, sinh viên đợt giữa khóa KHĐT, Hướng nghiệp, BMCS 12/11 23/12 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BCV
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Thực hiện kế hoạch 3711/KH-ĐHM 14
Đối thoại Nộp kế hoạch Đối thoại 18.19 của khoa lên nhà trường KH-ĐT 13/12 23/12 Kế hoạch của khoa    
Đào tạo: Công tác SV Khám sức khoẻ cho SV năm thứ nhất SV năm 1,
CVHT,
CB phụ trách(C.Nguyệt)
17/12 18/12 Thông báo    
Mốc KH của HOU Tập huấn ĐBCL theo kế hoạch 4755/KH-ĐHM-KTCL 17/12 19/12      
Đào tạo: Tốt nghiệp Hội thảo định hướng chuyên môn 2018 BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV
20/12 21/12   1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Định hướng chuyên môn
4. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
0
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
19/12 24/12 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
  0
Đào tạo Khoa xét KQ HTRL HK1 năm học 2018-2019 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
19/12 22/12      
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 20/12 23/12 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK   0
Hướng nghiệp SH CDSV GK: Tổ chức hướng nghiệp SV giữa khoá Hướng nghiệp;
KH-ĐT;CVHT; SV
21/12 22/12   Thực hiện kế hoạch 3711/KH-ĐHM 0
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
24/12 29/12 Biên bản họp lớp; Hình ảnh   1
Mốc KH của HOU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019   24/12 06/05   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 26/12 28/12   Theo Qui định tốt nghiệp 1
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 26/12 29/12   Có hướng dẫn;
Chú ý lịch học môn GDTC cho SV khóa nhập học năm 2016 chưa hoàn thành chương trình môn học này
1
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 29/12 30/12     1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 29/12 04/01   Theo Hướng dẫn, nếu lớp đồ án được duyệt 1
Hướng nghiệp Thực tập có giám sát SV chuyên đề thực tập chuyên ngành,
Tổ Hướng nghiệp,
GV giám sát
29/12 14/01     1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 31/12 07/01   Sau khi duyệt đồ án 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 02/01 05/01     2
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 02/01 05/01   Theo hướng dẫn 2
Đoàn TN Triển khai lượt về giải bóng đá sinh viên FITHOU LEAGUE BTC giải bóng đá, CLB tham gia 02/01 31/03 Thông tin giải đấu trên website khoa    
Đào tạo Thực học Toàn khoa 02/01 10/04     2
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 07/01 13:00 07/01 15:00 theo Hướng dẫn P17 3
Đoàn TN Triển khai chương trình từ thiện trao quà cho các em nhỏ đón tết âm lịch Đoàn thanh niên- Hội sinh viên 03/01 12/01   Phối hợp cùng LCĐ khoa Tiếng Trung Quốc  
Đào tạo: Công tác SV SH CDSV GK: nội dung Chính trị, Pháp luật BTC, SV giữa khoá 04/01 05/01   Thực hiện kế hoạch 3711/KH-ĐHM 2
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 05/01 08/01     2
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 08/01 10:00 09/01 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16, nếu lớp ĐATN được duyệt 3
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 07/01 07/01      
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT, SV 09/01 09:30 9/1 11:30 Thông báo KQ xét duyệt ĐA & Phân công GVHD đồ án;
DSSV ký nhận giấy mời
Tại phòng Thư viện
SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện Khoa)
3
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 09/01 13:00 09/01 15:00 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv Địa điểm: P17
SV mang theo sổ theo dõi (liên hệ Thư viện Khoa)
3
NCKH Các đơn vị và các chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện đề tài Chủ nhiệm đề tài và các thành viên 10/01/2019 21/12/2019 Kết quả nghiên cứu thể hiện sản phẩm của đề tài và báo cáo tổng kết đề tài   3
Đào tạo: Công tác SV SH CDSV GK: Kiểm tra đánh giá Ban coi thi, SV giữa khoá 11/01 12/01     3
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 14/01 16/01 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
  4
Đối thoại Đối thoại cấp lớp CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
14/01 19/01 BB từng lớp,
DS đại biểu được cử dự Đối thoại cấp khoa,
Báo cáo tổng hợp
   
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 14/01 19/01   Những sv được HĐ yêu cầu,
Thực hiện theo thông báo.
4
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 21/01 28/01 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP 5
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét T02/2019) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
21/01 11/02 Thông báo thu hồ sơ; Quy trình HK2 17-18 5
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV diện làm đồ án 13/02 9:00 13/02 11:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi  
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
28/01 02/02 Biên bản họp lớp; Hình ảnh tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới  
Đào tạo Gửi các thông báo xử lý KQHT-RL HK1 (theo Quy chế) KH-ĐT 28/01 02/02 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của Bưu điện;
Bản in thông báo trên website
Gửi cả cho các SV diện CB2 và diện BL quá hạn 6
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 1/HK2) KHĐT 28/01 02/02 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
   
Tài chính Thông báo danh sách SV chưa hoàn thành học phí sau đợt thu học phí HK2 BP Kế toán;
BLĐK;
CVHT; SV liên quan
28/01 02/02   BP Kế toán báo cáo BLĐK và thông báo công khai DS  
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV KH-ĐT,
HĐ kiểm tra,
SV
14/02 16/02 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
   
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 13/02 09:00 13/02 11:00 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
 
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/02 06/02   Thực hiện hàng tháng  

Mốc KH của HOU

Nghỉ Tết âm lịch Sv toàn khoa 26/01 11/02/2019   CBVC nghỉ từ 2/2/2019 đến 10/2/2019 7
Đào tạo: Công tác SV Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên BLĐK;
CTV ĐBCL (Nguyệt);
CVHT, SV 15A-18A
11/02 25/02      
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu) SV làm đồ án 25/02 14:00 25/02 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi  
Đoàn TN Triển khai chương trình kỉ niệm ngày truyền thống Khoa 15/03 Đoàn thanh niên - Hội sinh viên 15/02 20/03      
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 18/02 18/02      
Mốc KH của HOU Nhà trường xét tốt nghiệp đợt T02/2019   18/02 04/03   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU  
Đào tạo SV đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ SV;
KHĐT
18/02   Thông báo; DS đăng ký dự thi    
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét công nhận tốt nghiệp cấp Khoa HĐ theo QĐ 20/02 21/02 QĐ hội đồng.
Các danh sách/báo cáo
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của nhà trường  
Đào tạo: Tốt nghiệp Thông báo kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án/Chuyên đề TN KHĐT 25/02 26/02 Kết quả kiểm tra (dán bản tin + đăng website)    
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
25/02 02/03 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Tuần thứ 4 hàng tháng  
Đào tạo SV 1610A học GDTC (3 tc) SV 1610A; KH-ĐT; 26/02 03/05   TB số 01/TB-GDTC-QPAN ngày 21/08/2018: 7:30 (T3, T5)/tuần  
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/03 06/03   Thực hiện hàng tháng  
NCKH Tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực thực hành hướng tới phát triển chuyên môn ngành CNTT" Ban tổ chức, các Bộ môn và các giảng viên chuyên môn 01/03/2019 20/03/2019 Tờ trình, bài báo, biên bản nghiệm thu, bản thuyết trình    
Đoàn TN Tham gia chương trình kỉ niệm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đoàn trường tổ chức Đoàn thanh niên 01/03 26/03      
Đối thoại Tổ chức Đối thoại cấp khoa giữa lãnh đạo khoa và SV CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
01/03 14:00 02/03 BB cấp Khoa,
BB tổng hợp các đề xuất kiến nghị gửi cấp Trường
   
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 04/03 04/03      
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM Bộ môn;
SV diện làm đồ án
13/03 18/03 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình  
Đoàn TN Xây dựng video dự thi cho đội tuyển Olympic Tin học và Tiếng anh không chuyên Đoàn thanh niên 10/03 30/04   Theo lịch của BTC cuộc thi  
Mốc KH của HOU Nhà trường chốt học phí HK2   11/03 16/03   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU  
Đào tạo: Tốt nghiệp Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 09/03 11/03 Thông báo - Tờ trình - Kế hoạch - D/S SV nhận bằng - DS Khách mời - DS ban chủ lễ - DS ban tổ chức - Dự trù chi phí - Các giấy tờ liên quan để thanh toán (dự kiến)  
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 20/03 25/03   Hội đồng tại các Bộ môn  
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 18/03 23/03 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU  
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 2/Hk2) KH-ĐT 18/03 23/03 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
   
Mốc KH của Viện Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 18/03 23/03 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU  
Hành chính - VP Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 21/03 22/03   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn  
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
21/03 26/03      
Đào tạo: Công tác SV Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa Kh-ĐT, Tổ hướng nghiệp, SV giữa & cuối khoá 25/03 30/03 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 14A  
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
25/03 30/03 Biên bản họp lớp; Hình ảnh tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới  
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 01/04 01/04      
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/04 06/04   Thực hiện hàng tháng  
Bộ môn Cơ sở Ôn tập và thành lập đội tuyển thi Olympic tin học - tiếng Anh không chuyên cô Nguyễn Thị Quỳnh Như + cô Nguyễn Thúy Lan 01/04 31/05 Kế hoạch nhà trường, thông báo, danh sách đội tuyển, lịch ôn tập, ...    
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 03/04 04/04 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định  
Đào tạo: Công tác SV Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa (nội dung Chính trị, Pháp luật) Kh-ĐT, Bộ môn Cơ sở, SV giữa & cuối khoá, CVHT 08/04 13/04 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 14A  
Đào tạo: Công tác SV Triển khai xét KQ rèn luyện cấp lớp KH-ĐT,
CVHT,
SV các lớp
08/04 13/04 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS  
Đào tạo Thông báo về đợt học GDQP-AN Tổ KH-ĐT, Kế toán, CVHT 08/04   Thông báo thời gian học, thời gian thu học phí Kế hoạch số 1/KH-GDQP&AN ngày 01/02/2018  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
10/04 14:00 10/04 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi  
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 11/04 14/04   Thời gian: 8:00
TP: HĐK
 
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN Giáo vụ, SV diện thi TN 15/04 14:00 15/04 16:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17, trong giờ hành chính  
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 10/04 01/05   1. Môn nào xong trước thi trước.
2. Kiểm tra DS phân công GV hỏi thi các môn BTL (01 ngày sau hạn các BM phân công)
3. Công bố trên bảng tin mỗi thứ 6 trước tuần có lịch thi
4. Kiểm tra thông tin SV trong DS dự thi
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 15/04 20/04   1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 16/04 21/04   Xem lịch thi chi tiết tại bảng tin hoặc CTMS  
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức trao bằng tốt nghiệp (đợt xét T2/2019) BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 15/04 20/04 (tương tự lần trước) (dự kiến)  
Đào tạo Sinh viên diện Bảo lưu, Tạm ngừng học (Đình chỉ) quay lại Khoa đăng ký học tập   15/04   Đơn xin tiếp tục trở lại học tập (mẫu 16, đối với SV diện Bảo lưu)    
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 15/4 14:00 15/4 16:00   Trả 1 quyển đồ án có chữ ký xác nhận của BP trả để SV mang nộp GVPB  
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 3/Hk2) KH-ĐT 18/04 23/04 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
   
Đào tạo Thi các môn TACB KHĐT, SV, HĐ thi 19/04 22/04   Kế hoạch thi các môn chung 18-19  
NCKH Tổ chức đánh giá đề tài NCKH Sv cấp khoa   22/04 29/04      
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 22/4 14:00 22/04 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi  
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 23/04 28/04   Xem lịch thi tại bảng tin hoặc hệ thống CTMS  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN (03 ngày sau lễ bảo vệ) Bộ phận chuyên trách, SV 26/04 06/05 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án 3 ngày sau lễ bảo vệ  
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
26/04 27/04 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Thứ 6- tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới  
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị KHĐT, SV, HĐ thi 26/04 27/04   Kế hoạch thi các môn chung 18-19  
Đào tạo Triển khai xét KQ học tập, rèn luyện HK2 năm học 2017-2018 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
27/04 4/5   - Các lớp họp xét KQRL: 2-6/5/2018, nộp ngay KQ về cho GV thực hiện tiếp
- Họp HĐ Khoa: 8/5/2018
 
Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo Giáo vụ, GVCN, SV
Web & bảng tin, PĐT, PKT
29/04 04/05 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT  
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 29/04 04/05      
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/05 06/05   Thực hiện hàng tháng  
NCKH Thông báo về việc tính giờ hoạt động khoa học của Giảng viên năm học 2018-2019 Tổ NCKH 01/05/2019 10/05/2019 Thông báo    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) SV đã hoàn thành CTĐT + các điều kiện xét TN
Giáo vụ
04/05 09/05 Thông báo tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU  
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 06/05 07/05 Bản in KQHT tích luỹ của SV chưa tốt nghiệp KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
 
NCKH Hội nghị NCKH Sinh viên Viện Tổ NCKH&HTQT + Giảng viên hướng dẫn 17/05 18/05   Kế hoạch 3074 (27/08/2018)  
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
06/05 13/05 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT 0
Đối thoại Tham dự đối thoại cấp trường Sinh viên được triệu tập,
BLĐK
07/05/2019 08/05/2019 Thông báo triệu tập,
Hình ảnh
  0
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét T06/2018) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
13/05 12/06     1
Mốc KH của HOU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019   13/05 12/08   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 1
(13905 lần xem)