Thông báo lịch đối thoại cấp lớp năm học 2018-2019

08/01/2019 10:30

Khoa thông báo lịch tổ chức đối thoại cấp lớp năm học 2018 - 2019 như sau:

 

Ngày họp

Giờ họp

Phòng họp

Các lớp HC

Thầy cô CVHT

14/01/2019

16:30:00

52

11B1, 1310A02, 1510A06, 1810A04

Nguyễn Thị Quỳnh Như

15/01/2019

10:30:00

21

1310A03, 1410A03, 1710A06

Trần Duy Hùng

15/01/2019

11:00:00

42

1210A06, 1310A01, 1610A04, 1810A03

Nguyễn Thị Thúy Lan

15/01/2019

11:00:00

52

1510A03, 1510A04, 1810A02

Mai Thị Thúy Hà

15/01/2019

17:00:00

23

1210A03, 1410A02, 1710A04

Nguyễn Đức Hiểu

16/01/2019

10:30:00

41

11B6, 1410A4, 1710A1

Nguyễn Thành Huy

16/01/2019

10:30:00

52

11B5, 1210A05, 1510A05, 1810A05

Nguyễn Thị Tâm

16/01/2019

10:40:00

51

1610A01, 1610A02

 Trần Tiến Dũng

16/01/2019

11:00:00

43

11B2, 11B3, 1510A01, 1710A05

Trịnh Thị Xuân 

16/01/2019

17:00:00

51

1610A06, 1710A03

 Nguyễn Đức Tuấn

17/01/2019

10:30:00

24

11B4, 1510A02, 1610A05

Nguyễn Thùy Linh

17/01/2019

10:45:00

52

1610A03, 1710A02

Dương Chí Bằng

17/01/2019

11:30:00

43

1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01

Lê Hữu Dũng

17/01/2019

16:00:00

43

1810A01, 1810B01

Trương Công Đoàn 

(31441 lần xem)