Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho học sinh - sinh viên năm học 2018 – 2019

16/01/2019 11:21
Tags: GDTC, thông báo,

Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2018 – 2019. 

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trả đồng phục TDTT:

Địa điểm trả: Khu giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin. Tầng trệt. (gặp thầy Hùng)

STT Lớp NGÀY TRẢ THỜI GIAN
1 1810A01, 1810A02, 1810A03 22/01/2019

Buổi chiều: 13h30-17h00

2 1810A04, 1810A05 23/01/2019 Buổi chiều: 13h30-17h00
(25455 lần xem)