Thông báo số 2 về triển khai thực tập tại doanh nghiệp T2/2019

27/02/2019 18:25
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo
Để triển khai hoạt động thực tập, Bộ môn xin thông báo lịch gặp doanh nghiệp như sau:
 
Thời gian: 8h30 ngày 01/3/2019
Địa điểm: Tòa nhà VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội
Đơn vị thực tập: Công ty Công nghệ Thông tin VNPT (VNPT-IT)
 
Đề nghị các bạn hoàn thiện các công việc sau:
1. Cập nhật thông tin theo yêu cầu doanh nghiệp, hạn trước 9g ngày mai 28/2/2019 

 
2. Nộp CV bản mềm qua thư mục chia sẻ, hạn 28/2/2019
Sinh viên chuẩn bị bản cứng CV khi đi.

3. Nộp bản cứng Mẫu cam kết khi đi thực tập trước 16g 28/2/2019 tại P14 (cô Tâm).
 

 

 

(34703 lần xem)