Tech Talk môn Lập trình Web nâng cao với nội dung "Đảm bảo an toàn cho website và Xử lý bất đồng bộ"

01/03/2019 20:06
Tech Talk môn Lập trình Web nâng cao với nội dung "Đảm bảo an toàn cho website và Xử lý bất đồng bộ" Triển khai hoạt động Tech Talk học kì 2 năm học 2018 - 2019, Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo:

Tech Talk cho sinh viên theo học môn Lập trình Web nâng cao 

Nội dung: "Đảm bảo an toàn cho website và Xử lý bất đồng bộ" 

Thời gian: 13g thứ 2 ngày 11/3/2019 tại P42.

Chuyên gia: Nguyễn Văn Mạnh - Viện Đào tạo công nghệ - Trung tâm phát triển phần mềm Công ty MISA.

Bộ môn CNPM thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm tham gia, báo cáo thu hoạch và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn. Sinh viên khác quan tâm cũng có thể tham gia.

(26867 lần xem)