Thông báo số 2 v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019 (nội dung Chính trị - Pháp luật)

05/04/2019 20:44
Thông báo số 2 v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019 (nội dung Chính trị - Pháp luật) Thực hiện kế hoạch học kỳ 2 năm học 2018-2019, Khoa CNTT thông báo tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa (SH CDSV CK) năm học 2018-2019 như sau:

1.   Đối tượng: sinh viên xếp hạng Năm 4 (tích lũy từ 105 tín chỉ trở lên) chưa hoàn thành SH CDSV CK

2.   Nội dung:Chính trị, pháp luật

3.   Thời gian: chiều 08/04/2019

4.    Địa điểm: Phòng 51 & 52, Khu giảng đường Khoa Công nghệ thông tin, 96 Định Công

-SV Lớp DSVCK2019.1, CDSVCK2019.129: Phòng 51

- SV Lớp CDSVCK2019.2, CDSVCK2019.237: Phòng 52

5.   Kiểm tra, Đánh giá:

o   SV tham dự đầy đủ các nội dung sinh hoạt được tham gia thi nội dung SH CDSV CK.

o   Hình thức thi: tại phòng máy

o   Lịch thi: theo lịch thi do khoa sắp xếp.

Lưu ý: Sinh viên phải hoàn thành nội dung SH CDSV CK (có kết quả Đạt) mới được xét công nhận tốt nghiệp.

(36340 lần xem)