Thông báo v/v Tổ chức Tech Talk môn học PTTK Hệ thống Thông tin

12/06/2019 20:31
Thông báo v/v Tổ chức Tech Talk môn học PTTK Hệ thống Thông tin Phân tích nghiệp vụ là khâu rất quan trọng trong quá trình xây dựng một phần mềm.
Tags: Tech talk, HTTT, CNPM,

Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các kiến thức thực tế, Bộ môn HTTT tổ chức buổi Tech Talk cho môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin:

-      Nội dung: Các vấn đề cơ bản trong phân tích nghiệp vụ,

-      Thời gian: 13h30 thứ 2 ngày 17.06.2019 tại P42

-      Chuyên gia: Nguyễn Thu Hà, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, CMC Global Corp.

-      Thành phần:

1.    Các giảng viên chuyên môn,

2.    Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm,

3.    Sinh viên thuộc lớp môn học “Phân tích và thông tin thiết kế hệ thống”, AAS7182019.1, AAS7182019.19

4. Các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ Phần mềm.

5.  Và các sinh viên khác có quan tâm

Đối với các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành CNPM được yêu cầu tham gia và nộp sản phẩm chuyên môn theo yêu cầu tại buổi Tech Talk và lưu minh chứng theo liên kết.

Các bạn sinh viên khác có quan tâm, tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn.
 

Bộ môn HTTT và CNPM xin thông báo.

(34087 lần xem)