Thông báo Kế hoạch đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2019

30/07/2019 13:22
 • Căn cứ kế hoạch số145/KH-ĐHM về việc thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội;
 • Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của Khoa Công nghệ Thông tin,

Tổ Kế hoạch đào tạo - Khoa Công nghệ Thông tin  thông báo kế hoạch đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019 cho sinh viên hệ chính quy chưa thi hay thi chưa đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ ở các đợt trước, hoặc sinh viên đã đạt CĐRNLNN từ trước nhưng kết quả đã quá/sắp hết thời hạn có hiệu lực để xét công nhận tốt nghiệp, như sau:

 • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí dự thi:
  • Thứ Ba, Tư ngày 30, 31/7/2019  (sáng: 8h30-11h30;  chiều: 13h-15h30)
  • Thứ Năm ngày 1/8/2019  (sáng: 8h30-11h30)
 • Lệ phí dự thi(nộp cùng khi đăng ký thi):theo định mức trong Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội, cụ thể:
  • Đối với sinh viên thi lần 1 hoặc thi lại do hết hạn chứng chỉ: 300.000đ/sv
  • Đối với sinh viên thi lại kỹ năng (do lần trước đó thi trượt): 60.000đ/kỹ năng
 • Địa điểm đăng ký:  Phòng 17.
 • Kế hoạch thi:
  • Thời gian thi: dự kiến trong khoảng 5-15/8/2019
  • Lịch thi cụ thể: được thông báo sau khi có quyết định của Nhà trường về việc tổ chức thi và danh sách thí sinh dự thi.
 • Lưu ý:
  • Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, đề thi mẫu, … được đăng tải trên website của Trường Đại học mở Hà nội (mục Văn bản - Đào tạo)
  • Các thí sinh trượt ở kỹ năng nào ở lần thi thứ nhất sẽ thi lại kỹ năng đó (1 lần)
  • Các thí sinh thi 2 lần không đạt sẽ phải thi lại cả 4 kỹ năng.
  • Các sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ đạt theo chuẩn quốc tế còn giá trị sử dụng, nếu muốn có thể nộp bản photo công chứng cho Khoa (kèm theo bản gốc đối chiếu) để được xem xét miễn thi, thời gian nộp: thứ Tư ngày 31/7/2019 (8:30-15:30), tại phòng 17. Bảng tham chiếu quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương xem tại website của Viện Đại học mở Hà nội (mục Văn bản - Đào tạo)
  • Kết quả thi/kiểm tra đạt chuẩn đầu ra NL ngoại ngữ (có QĐ công nhận và được cấp chứng nhận của Trường ĐH Mở HN) có hiệu lực trong vòng 24 tháng.
(43514 lần xem)