THÔNG BÁO Tuyển chọn thành viên tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”

11/09/2019 09:26

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” được tổ chức hằng năm bởi Hiệp hội An toàn thông tin, Bộ GDĐT, Bộ TTTT nhằm phổ biến kiến thức An toàn thông tin và phát triển nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin.

Năm 2019, là năm thứ 12 cuộc thi được tổ chức và đặc biệt năm nay sẽ tiến tới mở rộng ra các nước ASEAN vào tháng 11/2019.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Khoa. Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính xin trân trọng thông báo: tuyển thành viên tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”

  • Đối tượng:là các sinh viên chuyên ngành khối kỹ thuật (CNTT, CN ĐT TT) từ năm thứ 2 trở lên có đam mê trong lĩnh vực An toàn thông tin
  • Thời gian đăng ký: hết ngày 13/11/2019
  • Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tiếp hoặc liên lạc với thầy Nguyễn Đức Tuấn, giảng viên phụ trách chuyên môn

Sau thời gian đăng ký, đội sẽ tiến hành ôn tập và lựa chọn các thành viên để thành lập đội tuyển tham dự cuộc thi tại Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo

 

T/M BỘ MÔN MẠNG & KTMT

ThS. Nguyễn Thành Huy

(30734 lần xem)