Thông báo về buổi Tech Talk môn Lập trình trên thiết bị di động

07/10/2019 14:12
Chủ đề "Các vấn đề cơ bản trong bố cục ứng dụng di động" sẽ được trình bày bởi chuyên gia Nguyễn Kiêm Nghĩa, Team Leader, VN Pay
Tags: Tech talk, HTTT, cnpm,

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức buổisinh hoạt chuyên môn cấp Khoa

Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các kiến thức thực tế, Bộ môn HTTT và CNPM phối hợp tổ chức buổi Tech Talk cho môn học Lập trình trên thiết bị di động:

  • Nội dung: Các vấn đề cơ bản trong bố cục ứng dụng di động
  • Thời gian: 13h30 thứ Tư ngày 23/10/2019 tại P44.
  • Chuyêngia: Nguyễn Kiêm Nghĩa, Team Leader, VN Pay
  • Thành phần:
  • Các giảng viên chuyên môn,
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm,
  • Sinh viên thuộc lớp môn học “Lập trình cho thiết bị di động”, AAS7132019.217
  • Các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ Phần mềm.
  • Và các sinh viên khác có quan tâm

Và để các nội dung được trình bày trong buổi Tech Talk gần sát với mong muốn tìm hiểu của mình, các bạn sinh viên hãy đề xuất tại đây.

Đối với các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành CNPM, thực hiện lưu minh chứng theo yêu cầu đối với hoạt động chuyên môn.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn.

(29903 lần xem)