Thi vòng loại "Olympic Tin học và Tiếng Anh không chuyên năm 2011"

24/12/2011 15:17
Thi vòng loại "Olympic Tin học và Tiếng Anh không chuyên năm 2011" Sau buổi lễ khai mạc diễn ra sáng ngày 24/12/2011, 13h30 các thí sinh bắt đầu vào thi vòng loại chính thức cuộc thi "Olympic Tin học và Tiếng Anh không chuyên năm 2011"

Để tránh tình trạng muộn giờ thi, tất cả các thí sinh có mặt tại trước cửa phòng thi từ khá sớm để xem lại phòng thi cũng như số báo danh được dán trước mỗi cửa phòng thi.

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi

Vào hồi 13h25, các giám thị có mặt tại phòng thi, đọc tên cùng số báo danh gọi các thí sinh vào phòng thi. Tại phòng thi, một lần nữa các giám thi phổ biến lại tất cả các quy định trong phòng thi. Đối với các thi sinh thi môn Tin học thì sẽ được giám thị yêu cầu kiểm tra lại máy tính xem có sai sót kĩ thuật nào trước khi thi.

Giám thị môn Tin học yêu cầu các thí sinh kiểm tra lại máy tính trước khi thi

Đúng 13h30, giám thị phát đề và bắt đầu tính giờ thi.

Sau đây là một vài hình ảnh của các thí sinh đang dự thi vòng loại cuộc thi "Olympic Tin học và Tiếng Anh không chuyên năm 2011"

Hình ảnh của các thí sinh thi môn Tin học

Con đây là ở phòng thi Tiếng Anh

Thời gian làm bài của các thí sinh là 180 phút. Các thí sinh đang rất nỗ lực để hoàn tất bài thi của mình. Chúc các thí sinh đạt thành tích tốt trong ngày thi đầu tiên này !

(9172 lần xem)