Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"

11/11/2019 15:48
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm" Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"

Thời gian: 13h30, thứ 4 ngày 13/11/2019

Địa điểm: P.24 - Khu giảng đường Khoa CNTT

Diễn giả: Bà Đinh Phạm Ngọc Minh, chuyên gia UI/UX, Trung tâm Sáng tạo, phòng Công nghệ đột phá, Công ty VNPT-IT

Bộ môn CNĐPT thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành CNĐPT tham gia, báo cáo thu hoạch và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn.

Trân trọng kính mời các Giảng viên, Sinh viên quan tâm đến tham dự.

(31776 lần xem)