Tech Talk môn Thiết kế đồ họa nâng cao

26/11/2019 18:09
Tech Talk môn Thiết kế đồ họa nâng cao Thiết kế đồ họa nâng cao

 Nội dung: " Chất liệu Vray trong 3DsMax”  

Trình bày :

        Ông Đỗ Đắc Giang, Công ty Kiến trúc DH 

Thời gian, địa điểm:

        17h30 ngày mai thứ Tư (27/11/2019)

        Địa điểm: P.51, Khu giảng đường - Khoa Công nghệ Thông Tin, 96 Định Công, Hà Nội.

Thành phần: Sinh viên đang theo học môn TKĐH nâng cao, Sinh viên chuyên ngành CNĐPT và các thầy/cô và sinh viên khác quan tâm

(34134 lần xem)