Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2019-2020

16/12/2019 14:52
Tags: kế hoạch,

    Thực hiện    
Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 12/12 15/12 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK  
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
18/12 23/12 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
Kiểm tra CSVC, chuẩn bị sẵn sàng cho HK mới   23/12 26/12    
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020   23/12 04/05    
Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 25/12 28/12   Theo Qui định tốt nghiệp
Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 25/12 28/12    
Đăng ký học Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 25/12 28/12   Theo hướng dẫn
SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 26/12 27/12   Có Hướng dẫn
Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 27/12 29/12    
Các bộ môn & tổ nghiệp vụ nộp báo cáo công tác tháng và kế hoạch tháng sau Các bộ môn,
Tổ NCKH, Hướng nghiệp, Tuyển sinh
28/12/2019 29/12 Bản mềm nộp qua email;
Bản cứng nộp qua VPK;
Thứ 6 tuần thứ 4 hàng tháng, nộp bản mềm qua email, bản cứng qua VPK CS2
Duyệt đăng ký học BLĐK 28/12 29/12    
Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 28/12 30/12    
Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 28/12 31/12   Theo hướng dẫn
Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 30/12 05/01 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
Thực học Toàn khoa 30/12 23/03    
Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 30/12 29/03 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
Các bộ môn triển khai kí hợp đồng GV thỉnh giảng (đợt 1) Các bộ môn, Tổ Hành chính, GV thỉnh giảng 31/12 14/01 Hợp đồng giảng dạy  
SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 31/12 09:00 31/12 11:00 theo Hướng dẫn P17
Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 31/12 14:00 01/01 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT, SV 02/01 11:00 02/01   Mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến VPK
Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 02/01 14:00 02/01 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv P17
Làm backdrop Gặp mặt đầu xuân Bộ môn CN ĐPT 09/01 16/01    
Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 09/01 14/01   Những sv được HĐ yêu cầu
Tiển khai tổ chức Chương trình đối thoại giữa LĐ với HV, SV năm học 2019-2020 BTC; CVHT;
SV
06/12 25/05 Văn bản của Nhà trường
QĐ thành lập BTC
Các TB, DS, BB... theo quy định
Theo KH của Nhà trường và Khoa
Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét Tháng 2/2020) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
13/01 10/02 Thông báo thu hồ sơ;
BB kiểm tra HS, Điểm...
Các BB, DS theo mẫu
 
Tết nguyên đán Toàn khoa 25/01 01/02 Cụ thể theo Thông báo  
Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 03/02 10/02 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP
Kiểm tra hoạt động của các Khoa sau kỳ nghỉ Tết 2020 VPK; GV; SV; BLĐK 03/02 07:30 03/02 11:30    
Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 7/2 09:00 7/2 15:00 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 13/02 14/02   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
13/02 18/02    
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 13/02 14/02   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Xét Công nhận tốt nghiệp cấp khoa HĐ cấp khoa 11/02 13/02 QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
 
HOU xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 KH-ĐT; SV; Hội đồng 17/02 24/02    
Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra,
SV Tốt nghiệp,
SV các chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
20/02 25/02 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 24/02 02/03    
SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 27/02 27/02   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 04/03 08/04    
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   12/03 17/03 11:00 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
19/03 24/03   Hội đồng tại các Bộ môn
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 23/03 30/03    
Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 24/03 26/03 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
28/03 28/03   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 1/4 11:00 01/04   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 02/04 05/04    
Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 05/04 06/04   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 05/04 07/04   Thông báo
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
08/04 12/04    
SV nộp quyển đồ án TN (03 ngày sau lễ bảo vệ) Bộ phận chuyên trách, SV 11/4 11:00 11/04   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Thi TACB 1,2,3 HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 15/04 18/04   AV1 (15/04), AV2(16/04), AV3(17/04)
Thi các môn LLCT HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 21/04 22/04    
Hạn nộp bài cho Hội thảo Định hướng chuyên môn 2019 Các tác giả;
Ban tổ chức
       
Hội thảo Định hướng chuyên môn 2019 =100 tc"}" style="border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: middle; overflow-wrap: break-word;"> BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV >=100 tc
       
(51151 lần xem)