Thông báo họp đối thoại cấp lớp năm học 2019-2020

07/01/2020 11:04
  • Căn cứ Kế hoạch số 5200/KH-ĐHM của nhà trường và Kế hoạch hoạt động của Khoa v/v tổ chức chương trình "Đối thoại giữa LĐ nhà trường với HV, SV năm học 2018-2019",
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp đối thoại cấp lớp năm  học 2019-2020 như sau:

 

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT Ghi chú
1510A01,1710A05,1910A04 09/01/2020 10:30:00 52 Trịnh Thị Xuân  
13A10A03, 1410A03, 1710A06, 1910A05 09/01/2020 11:00:00 42 Trần Duy Hùng  
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 09/01/2020 16:30:00 24 Lê Hữu Dũng  
1610A05, 1510A02, 1910A03 10/01/2020 10:30:00 24 Nguyễn Thùy Linh  
1210A06, 1310A01, 1610A04, 1810A03 10/01/2020 11:00:00 52 Nguyễn Thị Thúy Lan  
1810A05, 1510A05, 1210A05 13/01/2020 10:00:00 24 Nguyễn Thị Tâm  
1610A06, 1710A03 13/01/2020 10:15:00 23 Nguyễn Đức Tuấn  
1310A02, 1510A06, 1810A04 13/01/2020 10:30:00 51 Nguyễn Thị Quỳnh Như  
1610A03, 1710A02, 1810A01 13/01/2020 11:00:00 52 Dương Chí Bằng  
1810A02, 1510A03, 1510A04 13/01/2020 11:00:00 51 Mai Thị Thúy Hà  
1210A03, 1410A02, 1710A04, 1910A02 14/01/2020 10:00:00 42 Lê Thị Thanh Thùy  
1610A01, 1610A02 14/01/2020 11:00:00 51 Trần Tiến Dũng  

1410A04,1710A01, 1910A01,11B6

15/01/2020 10:30:00 51 Nguyễn Thành Huy  
(26856 lần xem)