Thông báo triệu tập tham dự buổi Đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2019-2020

08/04/2020 15:58
09:00 ngày 09/04/2020, Khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại trực tuyến cấp cơ sở năm học 2019-2020.
 
Khoa CNTT thông báo và triệu tập tham dự buổi đối thoại trực tuyến cấp cơ sở,  như sau:
  • Quy trình hướng dẫn truy cập tham gia đối thoại (xem ảnh dưới)
  • Thời gian: 09h00 ngày 09/4/2020 
  • Địa điểm: Trực tuyến
  • Thành phần triệu tập:
    1. Toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa
    2. Các SV có tên trong danh sách sau:
TT LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 1510A01 Đỗ Thị Tâm 01/02/1997
2 1510A01 Đỗ Thị Thu Trang 06/06/1997
3 1510A02 Vũ Huy Hoàng 18/11/1997
4 1510A02 Lê Thanh Tuấn 28/06/1997
5 1510A03 Hoàng Văn Điều 16/06/1997
6 1510A03 Võ Ngọc Hải 04/08/1997
7 1510A04 Đỗ Kiều Anh 11/12/1997
8 1510A04 Phạm Gia Huy 10/09/1997
9 1510A05 Hoa Ngọc Hoàng Anh 14/10/1997
10 1510A05 Trần Tiến Mạnh 01/02/1997
11 1510A06 Đặng Tiến Đạt 07/01/1997
12 1510A06 Nguyễn Minh Khánh 29/11/1997
13 1610A01 Trần Thị Dung 28/06/1998
14 1610A01 Nguyễn Thị Thanh Hoa 03/04/1998
15 1610A01 Nguyễn Văn Việt 08/09/1998
16 1610A02 Đinh Công Tuấn Anh 12/10/1998
17 1610A02 Cao Đức Dương 23/08/1998
18 1610A02 Phương Văn Linh 12/01/1998
19 1610A03 Ngô Thị Mai Linh 09/01/1998
20 1610A03 Trần Thị Thùy Linh 07/02/1998
21 1610A03 Lê Thị Khánh Ly 10/01/1998
22 1610A04 Hà Trí Kiên 07/03/1998
23 1610A04 Phạm Thị Thu 23/04/1998
24 1610A04 Nguyễn Như Anh Tuấn 06/02/1998
25 1610A05 Nguyễn Thị Khánh 14/04/1998
26 1610A05 Vũ Hồng Minh 09/10/1998
27 1610A05 Lê Quang Vinh 29/10/1998
28 1610A06 Đỗ Quốc Khánh 02/09/1998
29 1610A06 Đinh Tuấn Thành 02/11/1998
30 1610A06 Hoàng Trung 01/11/1998
31 1710A01 Nguyễn Quang Huy 23/09/1999
32 1710A01 Bùi Văn Hùng 30/06/1999
33 1710A01 Trần Trọng Khanh 02/02/1999
34 1710A02 Nguyễn Tấn Dũng 15/03/1999
35 1710A02 Nguyễn Tiến Long 25/05/1999
36 1710A02 Trần Quang Nam 21/02/1999
37 1710A03 Nguyễn Văn Đông 04/01/1999
38 1710A03 Mai Duy Hân 21/02/1999
39 1710A03 Bùi Quang Huy 15/10/1999
40 1710A04 Lưu Thị Lan Anh 16/03/1999
41 1710A04 Nguyễn Thị Hà Giang 07/06/1999
42 1710A04 Đào Thị Thúy Mai 06/12/1997
43 1710A05 Nguyễn Văn Đạt 30/07/1999
44 1710A05 Đỗ Thế Anh Hào 24/03/1999
45 1710A05 Đỗ Thùy Linh 23/06/1999
46 1710A06 Đoàn Hải Nam 14/11/1999
47 1710A06 Đinh Công Sơn 09/11/1999
48 1710A06 Lương Xuân Trường 28/05/1998
49 1810A01 Tống Quang Anh 05/07/2000
50 1810A01 Nguyễn Văn Chiến 20/04/2000
51 1810A01 Nguyễn Hải Đăng 29/04/2000
52 1810A02 Nguyễn Minh Đức 14/07/2000
53 1810A02 Trần Trung Hiếu 19/11/2000
54 1810A02 Trần Thị Mai 23/03/2000
55 1810A03 Kiều Đức Đạt 11/12/2000
56 1810A03 Nguyễn Thị Hằng 30/06/2000
57 1810A03 Nguyễn Thị Thanh Huệ 20/06/2000
58 1810A04 Nguyễn Thị Mai Anh 19/08/2000
59 1810A04 Nguyễn Quang Huy 26/03/2000
60 1810A04 Vũ Thị Linh 14/01/2000
61 1810A05 Nguyễn Văn Dũng 09/11/2000
62 1810A05 Dương Thị Thanh Hường 17/09/2000
63 1810A05 Nguyễn Đình Phong 26/06/2000
64 1910A01 Trần Thị Anh 01/11/2001
65 1910A01 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/01/2001
66 1910A01 Vũ Đức Hoàng 06/05/2001
67 1910A01 Đào Anh Quân 15/07/2001
68 1910A01 Nguyễn Thị Thu Uyên 02/11/2000
69 1910A02 Nguyễn Thị Huyền 07/03/2001
70 1910A02 Vũ Đình Tùng Lâm 17/03/2001
71 1910A02 Tô Đức Mạnh 15/06/2001
72 1910A02 Nguyễn Anh Núi 25/08/2001
73 1910A02 Nguyễn Hữu Tình 30/01/2001
74 1910A03 Phùng Văn Đạt 28/06/2001
75 1910A03 Nguyễn Công Minh 27/10/2001
76 1910A03 Trần Hoài Thu 20/12/2001
77 1910A03 Nguyễn Thị Thu Trang 22/12/2001
78 1910A03 Vũ Xuân Trường 22/12/2001
79 1910A04 Hoàng Duy 09/07/2001
80 1910A04 Hứa Quốc Đảng 27/02/2001
81 1910A04 Bùi Đức Lộc 18/07/1998
82 1910A04 Trần Ngọc Sơn 19/05/2001
83 1910A04 Đỗ Văn Thanh 06/03/2001
84 1910A05 Vũ Đình Hòa 17/01/2001
85 1910A05 Đinh Huy Khánh 28/06/2001
86 1910A05 Nghiêm Thị Thu Linh 18/05/2001
87 1910A05 Nguyễn Thị Thủy 09/05/2001
88 1910A05 Bùi Đức Trung 07/08/2001

Quy trình khi tham gia Đối thoại trực tuyến

(23552 lần xem)