Thông báo đăng ký học môn GDQP và GDTC đợt tháng 6 năm 2020

20/05/2020 11:06

Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 của Nhà trường và của Khoa,

Căn cứ thông  báo số 05/TB-TCQA ngày 20/5/2020 của Trung tâm GDTC & QPAN - Trường ĐH Mở HN về tổ chức giảng dạy và kinh phí tham gia khóa học GDTC, QP&AN (ảnh dưới)

Khoa đã mở lớp GDQP, GDTC (2tc) để SV đăng ký, như sau .

  • Thời gian đăng ký: từ 08:00 ngày 20/05 đến hết 15:00 ngày 22/05/2020
  • Đối tượng:
    • SV khóa 1910A: đăng ký bắt buộc
    • SV các khóa 1810A trở về trước: nếu có nhu cầu, đăng ký bằng đơn nộp tại VP Khoa trước 15:00 ngày 22/05/2020 (VPK sau đó sẽ chuyển đơn lên tổ KHĐT để xử lý)
  • Học phí, lệ phí: thu theo thông báo (link).
  • Các lưu ý khác: theo thông báo số 05/TB-TCQA dưới đây:

(32891 lần xem)