Thông báo về việc Đăng ký tham gia dự án Nhận diện khuôn mặt sử dụng AI

09/10/2020 11:02
Dự án có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Việt Nam đang nghiên cứu tại Nhật Bản.
Tags: cnpm,

Chúng ta đã được làm quen với Anh Trần Quốc Huy - CEO Wecommit & Talent5 qua buổi TechTalk Quản trị cơ sở dữ liệu thời gian vừa qua.

Tới đây bên Talent5 tổ chức dự án AI với sự tư vấn đến từ các chuyên gia AI Việt Nam tại Nhật Bản vì thế Bộ môn CNPM khuyến khích sinh viên chuyên ngành đăng kí tham gia dự án. 

Thông tin chi tiết về dự án xem chi tiết tại đây:

https://project.talent5.com.vn/

(12075 lần xem)