Thông báo đăng ký seminar chuyên môn trước khi đăng ký bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (dành cho học viên Cao học)

25/11/2020 16:02
Để chuẩn bị cho việc báo cáo luận văn tốt nghiệp, học viên cần thực hiện seminar chuyên môn tại Khoa trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn.
 
  • Lịch seminar chuyên môn: cố định vào chiều Thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng (lịch có thể thay đổi khi có đề nghị của học viên và được khoa xem xét quyết định). Hoc viên phải đăng ký trước khi báo cáo seminar tối thiểu 1 tuần
  • Hồ sơ đăng ký seminar gồm:
    • Bản photo quyết định giao đề tài luận văn tốt nghiệp
    • Bản in (hand out, 2 slide/page) các slide báo cáo có ý kiến xác nhận của Giáo viên hướng dẫn đồng ý cho học viên báo cáo seminar chuyên môn đề tài luận văn tốt nghiệp.
    • Bản in báo cáo luận văn tính đến thời điểm đăng ký seminar (01 bản, bìa mềm, in 2 mặt)
  • Đăng ký: học viên điền form sau để được bộ phận tổ chức seminar sẽ liên hệ hướng dẫn thủ tục tiếp theo 
(14370 lần xem)