Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2020 - 2021

04/01/2021 12:52
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2020 - 2021
Tags: GDTC, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trả đồng phục TDTT:

Địa điểm trả: Văn phòng Khoa CNTT - 96 Định Công (gặp cô Nguyệt)

STT Lớp Ngày trả Thời gian
1 2010A01, 2010A02, 2010A03 18 - 19/01/2021

Sáng: 08h00 - 10h30

Chiều: 14h00 - 16h00

2 2010A04, 2010A05, đối tượng khác 20 -21/01/2021

Sáng: 08h00 - 10h30

Chiều: 14h00 - 16h00


Lưu ý: Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân khi đến nhận đồng phục.

(25637 lần xem)