Thông báo triệu tập tham dự buổi Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2020-2021

09/03/2021 13:15
Khoa CNTT thông báo và triệu tập tham dự buổi đối thoại cấp cơ sở, như sau:
  • Thời gian: 13h ngày 12/3/2021 
  • Địa điểm: P51P52 khu Giảng đường khoa CNTT
  • Thành phần triệu tập:
    1. Toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa
    2. Các SV có tên trong danh sách sau

Phòng 52

STT Họ tên Ngày sinh Lớp
1 Ngô Đình Đạt 14/01/1996 1610A01
2 Lê Minh Ngọc 16/08/1998 1610A02
3 Đào Xuân Thắng 01/05/1998 1610A03
4 Hà Trí Kiên 07/03/1998' 1016A04
5 Nguyễn Thị Phương Dung 23/10/1998 1610A05
6 Đỗ Quốc Khánh '02/09/1998 1610A06
7 Đinh Hồng Phúc 21/04/1999 1710A01
8 Mai Đức Phong 15/08/1999 1710A02
9 Mai Duy Hân '21/02/1999 1710A03
10 Đào Thị Thúy Mai 06/12/1997 1710A04
11 Lê Ngọc Huy 29/09/1999 1710A05
12 Đoàn Hải Nam 14/11/1999 1710A06
13 Nguyễn Thị Bích Thảo 01/09/2000 1810A01
14 Hà Duy Thành 25/05/2000 1810A01
15 Bùi Ngọc Ánh 08/11/2000 1810A02
16 Nguyễn Minh Tuân 13/11/2000 1810A02
17 Nguyễn Thị Hằng 30/06/2000 1810A03
18 Phạm Thị Ngoãn 23/06/1999 1810A03
19 Vũ Thị Linh 14/01/2000 1810A04
20 Trịnh Thị Duyên 11/10/2000 1810A04
21 Nguyễn Thị Trung Anh 08/07/1999 1810A05
22 Nguyễn Thị Mai 12/09/1999 1810A05
23 Hạng Thị Hà 20/12/2001 1910A01
24 Hoàng Thị Thu Hường 17/07/2001 1910A01
25 Tô Đức Mạnh 15/6/2001 1910A02
26 Nguyễn Hữu Tình 30/01/2001 1910A02
27 Nguyễn Công Minh 27/10/2001 1910A03
28 Vũ Xuân Trường 22/12/2001 1910A03
29 Ngô Minh Hoà  08/01/2001 1910A04
30 Lê Đức Việt 09/04/2001 1910A04
31 Ngiêm Thị Thu Linh 18/05/2001 1910A05
32 Nguyễn Thi Thủy 09/05/2001 1910A05
33 Nguyễn Xuân Hoàng 10/06/2002 2010A01
34 Phạm Xuân Trường 14/01/2002 2010A01
35 Trần Thị Quỳnh Anh 25/12/2002 2010A01
36 Phạm Thị Anh Phiên 30/10/2002 2010A02
37 Lê Đức Thắng 04/01/2002 2010A02
38 Bùi Hải Quy 24/02/2002 2010A02
39 Nguyễn Văn Tùng 12/02/2002 2010A03
40 Giang Thế Hiệp 11/07/2002 2010A03
41 Hoàng Đức Mạnh 20/08/2002 2010A03
42 Hà Thị Vân Anh 08/10/2002 2010A04
43 Lê Văn Tuấn Anh 12/08/2002 2010A04
44 Nghiêm Quang Anh 27/04/2002 2010A04
45 Lê Tuấn Vũ 15/11/2002 2010A05
46 Trần Thị Phương Thảo 06/12/2002 2010A05
47 Vũ Thị Lan Anh 19/12/2002  2010A05
48 Đỗ Thị Thu Hà '11/04/1987 CH
49 Lê Quang Mạnh '13/01/1986 CH
50 Phạm Thị Dinh '08/12/1977 CH

Phòng 22

STT Họ tên Ngày sinh Lớp
1 Lê Thanh Hà 01/06/1998 1610A01
2 Trần Thị Lụa 02/04/1998 1610A01
3 Nguyễn Thị Ngọc Hanh 26/12/1998 1610A02
4 Đỗ Hoàng Vũ 08/04/1998 1610A02
5 Nguyễn Đức Thông 27/11/1998 1610A03
6 Tạ Thu Trang 16/03/1998 1610A03
7 Nguyễn Như Anh Tuấn 06/02/1998' 1016A04
8 Hồ Hạnh Dung 20/08/1998' 1016A04
9 Vũ Thế Kiên 03/04/1998 1610A05
10 Nguyễn Văn Thắng 20/11/1998 1610A05
11 Đinh Tuấn Thành '02/11/1998 1610A06
12 Nguyễn Thị Phương Thảo '23/05/1997 1610A06
13 Nguyễn Văn Phúc 15/01/1999 1710A01
14 Phan Tuấn Linh 07/02/1999 1710A01
15 Nguyễn Đức Phú 14/07/1999 1710A02
16 Đỗ Thanh Sơn 09/03/1999 1710A02
17 Trịnh Minh Hiếu '26/08/1999 1710A03
18 Vũ Thị Nhài '18/12/1999 1710A03
19 Nguyễn Thị Hà Giang 07/06/1999 1710A04
20 Lưu Thị Lan Anh 16/03/1999 1710A04
21 Hoàng Tiến Mạnh 17/03/1999 1710A05
22 Lê Ngọc Huy 29/09/1999 1710A05
23 Chu Quỳnh Anh 25/06/1999 1710A06
24 Lương Xuân Trường 28/05/1998 1710A06
25 Trần Ngọc Thu 09/11/2000 1810A01
26 Ngô Văn Luân 10/04/2000 1810A02
27 Đặng Đức Huy 14/08/2000 1810A03
28 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/2000 1810A04
29 Lê Tuấn Anh 03/01/1999 1810A05
30 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/01/2001 1910A01
31 Nguyễn Thị Huyền 01/01/2001 1910A02
32 Nguyễn Thị Thu Trang 22/12/2001 1910A03
33 Bế Quốc Khánh  09/01/2001 1910A04
34 Đinh Huy Khánh 28/06/2001 1910A05
35 Kiều Thị Thu Uyên 24/09/2002 2010A01
36 Lưu Đắc Quyết 11/10/2002 2010A01
37 Đỗ Minh Quân 04/05/2002 2010A02
38 Diệp Thị Ánh 08/02/2002 2010A02
39 Đặng Thị Hạnh 02/06/2002 2010A03
40 Lại Quang Thắng 03/08/2002 2010A03
41 Nguyễn Thị Minh Anh 10/07/2002 2010A04
42 Nguyễn Văn Bình 14/12/2002 2010A04
43 Phan Thị Thu Trang 24/04/2002 2010A05
44 Nguyễn Mạnh Cường 12/08/2002 2010A05
(18301 lần xem)