Thông báo v/v Khảo sát ý kiến Giảng viên về việc thực hiện dạy học trực tuyến năm 2020 - 2021

18/03/2021 16:39
Thực hiện công tác khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến theo công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 117/CV-QLĐT của Phòng Quản lý Đào tạo - Trường ĐH Mở HN v/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến

Khoa CNTT kính đề nghị các giảng viên đã tham gia giảng dạy trực tuyến tại khoa Công nghệ Thông tin trong năm 2020, 2021 thực hiện điền thông tin vào phiếu khảo sát về công tác đào tạo trực tuyến tại Khoa theo trình tự dưới đây:

 

Bước 1: Đọc kỹ 
Hướng dẫn nhập thông tin phiếu khảo sát ý kiến về việc dạy học trực tuyến

Bước 2: Truy cập theo đường dẫn http://bit.ly/tructuyengv để bắt đầu thực hiện khảo sát , hoàn thành trước 16:00 ngày 19/03/2021

Bước 3: Chụp ảnh màn hình sau khi GỬI khảo sát thành công và lưu ảnh vào Google Drive cá nhân để lưu ảnh minh chứng về việc đã tham gia khảo sát, cấp quyền truy cập đường link ảnh minh chứng cho bất cứ ai có đường link.

Bước 4: Gửi thông tin cá nhân đã tham gia khảo sát và link ảnh minh chứng vào Form dưới đây

(6639 lần xem)