Giờ thi tiếng Anh cơ bản 1,2,3 (lịch thi chung)

13/04/2021 15:37
Thông báo giờ thi Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 tại khoa CNTT theo lịch chung của nhà trường được thực hiện như sau.
Tags: Tiếng Anh,

Ngày thi: theo lịch thi đã công bố.

Các mốc thời gian thi thực hiện theo khung giờ sau

(2135 lần xem)