Thông báo kiến tập tháng 4/2021 tại FSOFT

16/04/2021 16:19
Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo triển khai hoạt động kiến tập tại doanh nghiệp tháng 4/2021.

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2010A, 1910A chưa hoàn thành việc kiến tập. 

2. Tổ chức thực hiện:

  • Tổ công tác Hướng nghiệp cử giảng viên kết nối doanh nghiệp.

  • Thời gian: 07:00 - ngày 20 tháng 4 năm 2021 (tập trung tại sảnh tầng 1, Khu giảng đường khoa CNTT - 96 Định Công)

    • Số lượng sinh viên tham gia: 180 sinh viên

    • Doanh nghiệp kiến tập: FPT Software– Fville – Khu CNC Láng Hoà Lạc.

3.     Yêu cầu:        

  • Sinh viên tham gia thực hiện đăng kí Lớp Kiến tập doanh nghiệp qua hệ thống CTMS từ 16h00 ngày 16/4/2021 - đến trước 17h00 ngày 18/4/2021.
  • Sinh viên tham gia phải viết báo cáo thu hoạch theo yêu cầu của Bộ môn cơ sở. Kết quả báo cáo được sử dụng làm minh chứng và là điều kiện để học môn Chuyên đề thực tập cơ sở đồng thời tính vào nội dung hướng nghiệp cho hoạt động sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa.
  • Sinh viên tham gia nộp báo cáo thu hoạch và kí danh sách theo đúng lịch thi trên hệ thống CTMS.
  • Trang phục: áo đồng phục của ĐH Mở HN, quần dài, giầy dép có quai hậu, đeo khẩu trang (lưu ý không đúng trang phục sẽ không được tham gia).

4. Kinh phí: 125.000đ/sv nộp ngày 19/04/2021 (giờ hành chính), tại Văn phòng khoa (tầng trệt) gặp cô Đắc Thảo. Sinh viên không hoàn thành việc nộp lệ phí sẽ bị xử lý tương tự như với không hoàn thành học phí.

(26142 lần xem)