Thông báo về v/v thu thập thông tin tình hình SV có yếu tố dịch tễ và tìm hiểu những khó khăn của SV

26/05/2021 09:54
Thực hiện Công văn số 2563/ĐHM v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 24/05/2021, Khoa CNTT triển khai thu thập thông tin tình hình SV có yếu tố dịch tễ và tìm hiểu những khó khăn của SV để Nhà trường có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Các sinh viên có yếu tố dịch tễ điền thông tin vào khảo sát sau. Các yếu tố dịch tễ bao gồm: Gia đình nằm trong vùng dịch, vùng giãn cách xã hội; cách ly tại nhà; cách ly tập trung; được xác định mức độ F theo quyết định của cơ quan y tế

Thời gian thực hiện khảo sát đến trước 17h00 ngày 30/05/2021

(7703 lần xem)