Bộ môn CNPM thông báo hoạt động TechTalk tháng 10/2021

30/09/2021 11:22
Nhằm giúp sinh viên có thể tiếp cận được với các kiến thực tế của môn học Phân tích và Thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm. Bộ môn HTTT kết hợp với Bộ môn CNPM triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk)
Tags:

1.    Thời gian và địa điểm

· Thời gian: 13h30 Chủ Nhật ngày 03/10/2021.

· Địa điểm: trực tuyến thông qua Google Meet.Các thông tin kết nối sẽ được thông báo sau.

2.    Báo cáo viên:

· Chị Nguyễn Thu Hiền.

· Công ty Phần mềm FPT Nhật Bản tại Osaka, Nhật Bản.

· Vị trí: Kỹ sư cầu nối, chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

3.    Nộidung:

· Thị trường CNTT Nhật Bản và cơ hội cho các kỹ sư CNTT Việt Nam;

· Phân tích nghiệp vụ và vị trí công việc.

· Các case study cụ thể về công việc của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

· Thực tiễn nghề nghiệp của chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

4.    Thành phần:

· Các giảng viên chuyên môn;

· Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;

· Sinh viên thuộc lớp môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin “AAS7182021.003, AAS7182021.005,AAS7182021.004”, lớp môn Quản trị dự án “AAB7152021.001, AAB7152021.002”.

· Và các sinh viên thuộc chuyeenh ngành CNPM và các sinh viên khác có quan tâm.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Công nghệ phần mềm. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn link

(507 lần xem)