Kế hoạch tổ chức đối thoại năm học 2021-2022

28/01/2022 10:30
Khoa thông báo kế hoạch tổ chức đối thoại năm học 2021-2022 như sau:

LỊCH ĐĂNG KÝ ĐỐI THOẠI CẤP LỚP VÀ CẤP ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2021-2022

Nội dung: Giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của người học liên quan đến chương trình học tập, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động khác.

 

STT Đơn vị Lịch đối thoại cấp lớp/khối Hình thức
1 Công nghệ thông tin Cấp khoa 14:00 04/03/2022 Trực tiếp
1.1 Mai Thị Thúy Hà 2110A03, 1810A02, 1510A03, 1510A04 14/02 10:00 Kết hợp
1.2 Nguyễn Thành Huy 1910A01, 1710A01, 1410A04 14/02 10:00 Kết hợp
1.3 Trịnh Thị Xuân 1910A04, 1710A05, 1510A01 14/02 10:00 Kết hợp
1.4 Vũ Xuân Hạnh 2110A01, 2010A01 14/02 16:00 Kết hợp
1.5 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02, 2010A02 14/02 16:00 Kết hợp
1.6 Nguyễn Thị Tâm 2010A03, 1810A05, 1510A05 14/02 16:00 Kết hợp
1.7 Trần Tiến Dũng 2010A04, 1610A01, 1610A02 14/02 16:00 Kết hợp
1.8 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2010A05, 1810A04, 1510A06, 1310A02 14/02 16:00 Kết hợp
1.9 Trần Duy Hùng 1910A05, 1710A06, 1410A03 14/02 16:00 Kết hợp
1.10 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05, 1810A05, 1710A03, 1610A06, ThS 16/02 10:00 Kết hợp
1.11 Lê Hữu Dũng 1410A01 16/02 10:00 Kết hợp
1.12 Nguyễn Thùy Linh 1910A03, 1610A05, 1510A02 16/02 10:00 Kết hợp
1.13 Lê Thị Thanh Thuỳ 1910A02, 1710A04, 1410A02 16/02 10:00 Kết hợp
1.14 Dương Chí Bằng 1810A01, 1710A02, 1610A03 16/02 10:00 Kết hợp
1.15 Nguyễn Thị Thuý Lan 2110A04, 1810A03, 1610A04 17/02 16:00 Kết hợp
(16453 lần xem)