Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2021 - 2022

30/05/2022 10:32
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2021 - 2022
Tags: GDTC, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trả đồng phục TDTT:

Địa điểm trả: Văn phòng Khoa CNTT - 96 Định Công (gặp cô Nguyệt)

STT Lớp Ngày trả Thời gian
1 2110A01, 2110A02, 2110A03 02/06 - 07/06/2022

Sáng: 08h00 - 10h30

Chiều: 14h00 - 16h00

2 2110A04, 2110A05, đối tượng khác 08/06 - 14/06/2022

Sáng: 08h00 - 10h30

Chiều: 14h00 - 16h00


Lưu ý: Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân khi đến nhận đồng phục.

(22061 lần xem)