Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2021 -2022

07/07/2022 11:30
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags:

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Văn phòng khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK3  năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

 

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số CCCD, CMND hoặc mật khẩu các bạn đã cập nhật lại. Sinh viên hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn trên hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/07/2022 đến trước ngày 19/07/2022
  • Đối tượng: SV tham gia học tập HK3 năm học 2021-2022

Ghi chú:

  1. SV không hoàn thành khảo sát sẽ bị khoa tự động chặn truy cập CTMS.
  2. Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát thì thực hiện theo Quy trình hỗ trợ đặt lại mật khẩu trên hệ thống khảo sát hoạt động giảng dạy của Giảng viên.
(3941 lần xem)