Thông báo danh sách hướng nghiên cứu và phân nhóm sinh viên nghiên cứu, giảng viên phụ trách

09/08/2022 09:02
Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, Khoa đã tổ chức cho giảng viên, sinh viên, học viên đăng ký hướng nghiên cứu.
Tags: NCKH,

Nhóm nghiên cứu cấp khoa
 

  • Mỗi Nhóm nghiên cứu cấp khoa (RG) gồm giảng viên, sinh viên, học viên có chung hướng nghiên cứu (hoặc hướng nghiên cứu có đặc điểm chung giống nhau).
  • Mỗi Nhóm nghiên cứu cấp khoa thực hiện các hoạt động nghiên cứu như tìm hiểu, trình bày, trao đổi chuyên môn, tham gia các cuộc thi học thuật về các chủ đề trong hướng nghiên cứu của mình, do Giảng viên điều phối và phải để lại minh chứng.
  • Kết quả nghiên cứu có thể ở dạng sản phẩm (được đăng ký, công bố và quản lý theo các quy định hiện hành) như các bài báo, đề tài nghiên cứu các cấp hoặc ở dạng mang lại sự phát triển về nhận thức: Nhớ, Hiểu, Áp dụng, Phân tích, Đánh giá, Sáng tạo (theo Bloom) ở các chủ đề trong hướng nghiên cứu cho các cá nhân trong nhóm nghiên cứu.
  • Các nhóm nghiên cứu khác nhau có chung hướng nghiên cứu có thể giao lưu học thuật với nhau trong hoạt động nhưng không được lấy người, ý tưởng, sản phẩm của nhau và phải tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ cũng như các quy định liên quan khác.
  • Sinh viên, học viên được thôi không tham gia nhóm nghiên cứu khi (1) đã hoàn thành việc học tập tại khoa và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đã được giao hoặc (2) có đơn trình bày với lí do chính đáng và minh chứng khách quan, hợp lệ và đơn này được BLĐK phê duyệt. Trong vòng 02 năm kể từ khi thôi không tham gia nhóm nghiên cứu theo trường hợp (2), sinh viên, học viên không được nhận vào nhóm nghiên cứu nào khác thuộc khoa.
  • Giảng viên thôi không tham gia nhóm nghiên cứu khi (3) không còn công tác tại khoa và (4) hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đã được giao và (5) có đơn trình bày và được BLĐK phê duyệt.

Danh sách nhóm nghiên cứu cấp khoa đã được tổng hợp và phân công:

STT Nhóm Hướng nghiên cứu đăng ký Giảng viên Sinh viên/học viên Mã học viên/sinh viên Lớp hành chính
1 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Lý Hoàng Tùng 18A10010277 1810A04
2 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Ngô Văn Hưng 18A10010350 1810A04
3 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Lương Thị Vân Anh 21A100100014 2110A05
4 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Phạm Thị Dung 21A100100054 2110A05
5 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Nguyễn Minh Hiếu 21A100100130 2110A05
6 RG01 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Dương Chí Bằng Đinh Văn Hảo 20A10010198 2010A05
7 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Nguyễn Thị Thu Hoài 19A10010047 1910A01
8 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Nguyễn Hồng Ngọc 19A10010383 1910A01
9 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Trần Đức Minh 19A10010022 1910A04
10 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Đỗ Thị Hòa 20A10010374 2010A01
11 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Nguyễn Quang Thắng 20A10010128 2010A01
12 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Tạ Đức Hoàn 21A100100141 2110A05
13 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Nguyễn Thanh Nam 19A10010070 1910A04
14 RG02 Công nghệ phần mềm Lê Hữu Dũng Chu Tự Phong Anh 21A100100008 2110A05
15 RG03 Học máy (Machine Learning) Lê Hữu Dũng Nguyễn Hùng Cường 19K10010001 1910K01
16 RG03 Học máy (Machine Learning) Lê Hữu Dũng Đặng Thành Công 20A10010217 2010A05
17 RG03 Khai phá dữ liệu Lê Hữu Dũng Lường Thị Nguyệt 20A10010144 2010A03
18 RG03 Khai phá dữ liệu Lê Hữu Dũng Hoàng Việt Anh 21A100100013 2110A02
19 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Duy Huy 19A10010182 1910A01
20 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Quang Thắng 19A10010249 1910A01
21 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Trần Viết Trường 19A10010314 1910A01
22 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Tất Đạt 21A100100081 2110A02
23 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Đỗ Ngọc Giao 21A100100105 2110A03
24 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Phương Mai 21A100100225 2110A03
25 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Phương Nam 21A100100254 2110A03
26 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Bùi Văn Tiến 21A100100374 2110A03
27 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Chu Quỳnh Anh 21A100100007 2110A04
28 RG02 Lập trình Web Lê Hữu Dũng Nguyễn Ngọc Tân 21A100100329 2110A04
29 RG04 Nghiên Cứu Về Game Engine : Unity Lê Hữu Dũng Mai Thế Long 19A10010098 1910A04
30 RG04 Nghiên Cứu Về Game Engine : Unity Lê Hữu Dũng Trần Ngọc Sơn 19A10010296 1910A04
31 RG04 Nghiên Cứu Về Game Engine: Unity Lê Hữu Dũng Vũ Đức Hoàng 19A10010200 1910A01
32 RG04 Nghiên cứu về Game Engine: Unity Lê Hữu Dũng Trần Thị Hạ 19A10010307 1910A02
33 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Ngô Sỹ Dương 20A10010055 2010A03
34 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Bùi Hải Triều 20A10010021 2010A04
35 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Vũ Thị Lan Anh 20A10010094 2010A05
36 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Lê Tuấn Vũ 20A10010101 2010A05
37 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Bùi Thế Hải 20A10010236 2010A05
38 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Đường Thị Chúc 20A10010387 2010A05
39 RG05 Lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, Mobile Mai Thị Thúy Hà Nguyễn Duy Thịnh 21A100100359 2110A05
40 RG06 Công nghệ chuỗi khối Nguyễn Đắc Phương Thảo Vũ Đức Hải 21A100100114 2110A02
41 RG06 Công nghệ chuỗi khối Nguyễn Đắc Phương Thảo Dương Thị Thanh Thảo 21A100100343 2110A03
42 RG06 Công nghệ chuỗi khối Nguyễn Đắc Phương Thảo Nguyễn Quang Hà 21A100100107 2110A03
43 RG08 Internet of things Nguyễn Đức Tuấn Trương Tiến Đạt 20A10010394 2010A03
44 RG08 Internet of things Nguyễn Đức Tuấn Ninh Đức Tùng An 21A100100005 2110A01
45 RG08 Internet of Things Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Đình Dũng 21A100100058 2110A01
46 RG08 Internet of Things Nguyễn Đức Tuấn Phạm Duy Trường 21A100100401 2110A01
47 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Hồng Nam 18A10010073 1810A02
48 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Hữu Tú 19A10010008 1910A01
49 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Cáp Thị Hải Ly 19A10010160 1910A02
50 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Phạm Duy Đạt 20A10010237 2010A04
51 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Lê Mạnh Cường 20A10010156 2010A05
52 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Phan Công Long 20A10010285 2010A05
53 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Vũ Quang Được 21A100100100 2110A02
54 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Trần Quốc Việt 21A100100428 2110A02
55 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Đàm Phương Dung 21A100100053 2110A03
56 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Thị Vân Anh 21A100100020 2110A04
57 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Viết Hoàng 21A100100146 2110A04
58 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Đỗ Trà My 21A100100248 2110A05
59 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Hoàng Ngọc Nhất 21A100100273 2110A05
60 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Bùi Quang Ngọc 21A100100265 2110A05
61 RG09 Lập trình Web Nguyễn Đức Tuấn Phạm Quốc Tuấn 21A100100415 2110A05
62 RG10 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thành Huy Đàm Thu Hằng 19A10010013 1910A02
63 RG10 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thành Huy Đinh Huy Khánh 19A10010310 1910A05
64 RG10 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thành Huy Lưu Tuấn Kiệt 19k10010003 1910k02
65 RG10 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thành Huy Nguyễn Thành Đạt 20A10010171 2010A02
66 RG10 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thành Huy Nguyễn Thị Tình 20A10010028 2010A04
67 RG10 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thành Huy Nguyễn Đức Lượng 21A100100221 2110A05
68 RG10 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Nguyễn Thành Huy Lê Tuấn Anh 20A10010218 2010A04
69 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Đỗ Thế Anh Hào 17A10010338 1710A05
70 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Đỗ Hồng Quân 19A10010093 1910A02
71 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Bùi Quang Minh 19A10010210 1910A04
72 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Mai Thị Dinh 20A10010159 2010A03
73 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Trịnh Ngọc Tân 20A10010222 2010A03
74 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Lại Quang Thắng 20A10010223 2010A03
75 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Phương Nam 20A10010115 2010A05
76 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thế Anh 20A10010365 2010A05
77 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Phạm Quang Thắng 21A100100353 2110A02
78 RG11 Lập trình Web Nguyễn Thị Quỳnh Như Trần Văn Hùng 21A100100158 2110A05
79 RG12 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Nguyễn Thị Quỳnh Như Lê Văn Hiểu 20A10010038 2010A05
80 RG12 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Đặng Tuấn Phúc 20A10010139 2010A05
81 RG12 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Nguyễn Thị Quỳnh Như Lê Minh Đức 20A10010194 2010A05
82 RG12 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Nguyễn Thị Quỳnh Như Trần Xuân Huy 21A100100168 2110A05
83 RG12 Thiết kế đồ hoạ theo hướng UI/UX Nguyễn Thị Quỳnh Như Đỗ Đức Thắng 21A100100349 2110A05
84 RG13 Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Luyến 19K10010004 1910K02
85 RG13 Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Thị Quỳnh Như Phạm Khắc Hiếu 21A100100132 2110A01
86 RG13 Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Thị Quỳnh Như Đoàn Việt Hoàng 21A100100143 2110A05
87 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Vũ Văn Thế 20A10010319 2010A04
88 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Nông Văn Hiệp 21A100100127 2110A05
89 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Phúc Hưng 21A100100174 2110A05
90 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Hoàng Thị Oanh 20A10010113 2010A02
91 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Hoàng Duy Khánh 20A10010269 2010A02
92 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Đỗ Mạnh Hùng 20A10010151 2010A03
93 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Vũ Văn Huấn 21A100100153 2110A01
94 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Đỗ Văn Minh 21A100100235 2110A02
95 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Ngọ Văn Sơn 21A100100321 2110A02
96 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Bùi Anh Tuấn 21A100100409 2110A02
97 RG14 Công nghệ phần mềm Nguyễn Thị Tâm Đỗ Đức Vượng 21A100100437 2110A02
98 RG15 Học máy (Machine Learning) Nguyễn Thị Tâm Đỗ Thị Thu Hà 19k10010002 1910K02
99 RG15 Khai phá dữ liệu Nguyễn Thị Tâm Giang Thế Hiệp 20A10010124 2010A03
100 RG15 Khai phá dữ liệu Nguyễn Thị Tâm Đinh Thị Như Quỳnh 20A10010271 2010A03
101 RG16 Khai phá dữ liệu Nguyễn Xuân Dũng Nguyễn Thị Minh Ánh 20A10010037 2010A04
102 RG16 Khai phá dữ liệu Nguyễn Xuân Dũng Lê Việt Thành 21A100100337 2110A01
103 RG17 Đồ hoạ máy tính Trần Duy Hùng Đặng Thị Hạnh 20A10010006 2010A03
104 RG17 Đồ hoạ máy tính Trần Duy Hùng Vũ Hứa Khánh Chi 20A10010011 2010A03
105 RG17 Đồ hoạ máy tính Trần Duy Hùng Đoàn Thị Thu Thảo 21A100100345 2110A05
106 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Lê Thị Giang 20A10010106 2010A02
107 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Phạm Thị Anh Phiên 20A10010143 2010a02
108 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Diệp Thị Ánh 20A10010255 2010A02
109 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Hoàng Quốc Đạt 20A10010290 2010A02
110 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Phạm Thị Phương Thảo 20A10010123 2010A03
111 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Nguyễn Thị Phương 20A10010279 2010A04
112 RG18 Công nghệ phần mềm Trịnh Thị Xuân Phạm Hải Nam 21A100100257 2110A04
113 RG19 An ninh mạng, hệ thống mạng Vũ Xuân Hạnh Nguyễn Việt Anh 20A10010157 2010A03
114 RG19 An ninh mạng, hệ thống mạng Vũ Xuân Hạnh Hoàng Việt Trung 21A100100397 2110A01
115 RG19 An ninh và bảo mật dữ liệu Vũ Xuân Hạnh Nguyễn Đình Phước 19A10010245 1910A02
116 RG19 An ninh và bảo mật dữ liệu Vũ Xuân Hạnh Lê Thị Uyên 19A10010360 1910A05
117 RG19 An ninh và bảo mật dữ liệu Vũ Xuân Hạnh Bùi Thị Yên 20A10010024 2010A03
118 RG19 An ninh và bảo mật dữ liệu Vũ Xuân Hạnh Nguyễn Thị Dịu 20A10010066 2010A03
119 RG19 An ninh và bảo mật dữ liệu Vũ Xuân Hạnh Nguyễn Văn Khoa 20A10010112 2010A05
120 RG19 An ninh và bảo mật dữ liệu Vũ Xuân Hạnh Phùng Phương Nam 21A100100259 2110A03

Khoa CNTT thông báo để các giảng viên, sinh viên, học viên biết, cùng thực hiện hoạt động nghiên cứu theo định hướng đã đăng ký và tiến tới gặt hái những thành công!

(14430 lần xem)